Mapa glebowo-rolnicza gminy Lipinki

| 12 października 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 358

Wskaźnik waloryzacji charakteryzujący potencjał produkcyjny obrębów został wyznaczony na podstawie ilościowej analizy warunków glebowo-przyrodniczych obejmującej jakość gleb, rzeźbę terenu oraz warunki wodne i klimat.

KOMPLEKSY ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB

Mapa nr 1 - © Łukasz Piróg

Mapa nr 1 – © Łukasz Piróg

Kompleksy gleb ornych – mapa nr 1

 • 5 – kompleks żytni dobry
 • 6 – kompleks żytni słaby
 • 8 – kompleks zbożowo-pastewny mocny
 • 10 – kompleks pszenny górski
 • 11 – kompleks zbożowy górski
 • 12 – kompleks owsiano-ziemniaczany górski

Kompleksy trwałych użytków zielonych

 • 1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre
 • 2z – użytki zielone średnie
 • 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe
 • Ls – lasy
 • Tz – tereny zabudowane (o zabudowie zwartej) i tereny osiedlowe

TYPY I PODTYPY GLEB

 • A – Gleby bielicowe i pseudobielicowe
 • B – Gleby brunatne właściwe
 • Bw – Gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne
 • D – Czarne ziemie właściwe
 • G – GLEBY GLEJOWE
 • FG – GLEBY GLEJOWE ALUWIALNE
 • Rb – Rędziny brunatne

 

Mapa nr 2 - © Łukasz Piróg

Mapa nr 2 – © Łukasz Piróg

RODZAJE I GATUNKI GLEB

Gleby wytworzone ze skał osadowych luźnych – mapa nr 2

 • żp – żwiry piaszczyste
 • żg – żwiry gliniaste
 • pl – piaski luźne
 • ps – piaski słabogliniaste
 • pgl – piaski gliniaste lekkie
 • pgm – piaski gliniaste mocne
 • gl – gliny lekkie
 • gs – gliny średnie
 • gc – gliny ciężkie
 • płz – pyły zwykłe (gleby pyłowe lekkie i średnie)
 • płi – pyły ilaste (gleby pyłowe mocne)
 • l – lessy i utwory lessowate (gleby lessowe i lessowate lekkie i średnie)
 • li – lessy i utwory lessowate ilaste (gleby lessowe i lessowate mocne)
 • ip – iły pylaste (gleby ilaste ciężkie i średnie)
 • i – iły (gleby ilaste bardzo ciężkie)
 • d – osady deluwialne

2. Skały osadowe o spoiwie niewęglanowym /gleby wytworzone ze skał osadowych o spoiwie niewęglanowym/
3. Skały osadowe o spoiwie węglanowym /gleby wytworzone ze skał osadowych nie wapiennych o spoiwie węglanowym/

Znak „p” dopisany do składu mechanicznego oznacza pylastość (np. gsp).

OZNACZENIA DODATKOWE

 • sk – skała lita
 • r – rumosz skalny
 • sz – gleby szkieletowe

ZNAKI DODATKOWE

podłoże zalegające (zmiana składu mechanicznego następuje):

 • bardzo płytko (do 25 cm)
 • . płytko (25-50 cm)
 • : średnio głęboko (50-100 cm)
 • :. głęboko (100-150 cm)

Opracował Łukasz Piróg

Tagi: , , , ,

Kategoria: Przyroda, Turystyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest