Wybierz Strona

Poseł Barbara Bartuś o ochronie przeciwpowodziowej

Poseł Barbara Bartuś o ochronie przeciwpowodziowej

„Działania na rzecz zapobiegania podtapianiu i zalewaniu domów w powiecie gorlickim” – taki temat nosiła konferencja prasowa pani poseł Barbary Bartuś, która odbyła się 2 sierpnia. Poniżej prezentujemy oświadczenie pani poseł nadesłane do NIS.

Poseł Barbara Bartuś

Poseł Barbara Bartuś

Pod koniec grudnia 2009 roku opublikowany został raport z wyników kontroli ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim i świętokrzyskim przeprowadzonej przez NIK.

Najwyższa Izba Kontroli w swoim podsumowaniu oceniła negatywnie funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej. O niskiej skuteczności systemu świadczy wzrastająca wysokość corocznych szkód i strat powodziowych, które wyniosły łącznie 194 mln zł w 2007 r., 261 mln zł w 2008 r. i 519 mln zł w 2009 r. Jak przedstawiała informację NIK spośród pięciu elementów zarządzania ryzykiem powodziowym – zapobieganie, ochrona, gotowość, postępowanie awaryjne, wyciąganie wniosków – organy odpowiedzialne za realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, skoncentrowały się na postępowaniu awaryjnym, a nie przykładały należytej wagi do pozostałych lub wręcz je zaniedbywały.

Wg informacji Najwyższej Izby Kontroli, Organy administracji rządowej i samorządowej nie realizowały zadań wynikających z ustawy Prawo wodne. Dyrektor RZGW w Krakowie nie opracował planu ochrony przeciwpowodziowej dla regionu wodnego w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych nie utrzymywały w należytym stopniu budowli służących ochronie przeciwpowodziowej oraz cieków wodnych.

Zdaniem NIK w znikomym stopniu, lub wcale, wykorzystywane były nietechniczne środki ochrony przeciwpowodziowej. Brak zintegrowanej strategii ochrony przeciwpowodziowej oraz rzetelnych danych o stanie technicznym budowli służących ochronie przeciwpowodziowej, a także nieprawidłowa organizacja i podział zadań w tym zakresie, miały wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony przed powodzią, a co za tym idzie na zaniedbania w systematycznym i efektywnym rozwoju potencjału środków ochrony.

Tak sytuację ochrony przeciwpowodziowej oceniła Najwyższa Izba Kontroli, ale jak sytuacja ta w praktyce przedstawia się w naszym powiecie, to mieszkańcy niestety doświadczyli już wielokrotnie osobiście.

W lipcu 2009 roku zwrócili się do mnie właściciele i użytkownicy gruntów w Lipinkach, położonych wzdłuż potoku Libuszanka, którzy od kilkunastu lat są pozbawiani części swoich gruntów, zabieranych przez wody potoku Libuszanka. Erozja brzegów nieustannie postępuje, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności.

Korzystając z moich uprawnień w pierwszej kolejności zwróciłam się do gospodarza terenu, czyli do Wójta Gminy Lipinki, który poinformował mnie, że zna problem, że również interweniował, ale to nie jego zadanie. Kolejne interwencje skierowałam do Ministra Środowiska i do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W listopadzie 2009 r. zwracali się do mnie również mieszkańcy zalewanych terenów w Korczynie i z Biecza-Załawie z prośbą o pomoc w staraniach o zabezpieczenie ich posesji przed podtopieniami.

Złożyłam więc kolejną interpelację poselską, a następnie dwukrotnie zwracałam się w tym temacie z zapytaniami do rządu z mównicy sejmowej.
Udzielane przez Ministra odpowiedzi sprowadzały się zawsze do jednego „nie ma pieniędzy”, ale z dokumentów wynika też, że konieczne nakłady z budżetu państwa już w 2008 r. były nie tak zwiększane, ale były mniejsze niż w roku 2007.

Niestety, w powiecie gorlickim zabezpieczenie brzegów potoków i rzek oraz stan obwałowań ulega ciągłemu pogorszeniu, a dotkliwe zniszczenia dla mieszkańców przyniosły ulewy, które miały miejsce w czerwcu 2009 r. oraz tegoroczna majowa i czerwcowa powódź. Doszło do dużych strat w domach mieszkalnych i gospodarstwach rolnych. Utonęło wiele zwierzyny.

Po każdej powodzi władze różnego szczebla zapewniają o pomocy, a po opadnięciu wód interweniujący mieszkańcy słyszą, że nie ma pieniędzy na regulację potoków, nie ma pieniędzy na wały.

Po tegorocznych powodziach, skierowałam pisma w połowie czerwca do wszystkich Burmistrzów i Wójtów Powiatu Gorlickiego o udzielenie informacji nt. sytuacji w ich gminach i strat popowodziowych. Od większości włodarzy otrzymałam odpowiedzi, chociaż nie od wszystkich.

Złożyłam kolejne interpelacje i zapytania poselskie. Niestety otrzymane od Ministrów odpowiedzi w żaden sposób nie mogą być satysfakcjonujące, bo np. na pytanie : „Czy podejmowane były działania mające na celu pogłębienie rzeki Ropy i przebudowy obwałowań?”, otrzymałam krótką odpowiedź „Ze względu na brak środków finansowych z budżetu państwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie podejmował działań mających na celu pogłębienie rzeki Ropy.”

Prawo i Sprawiedliwość proponuje powrót do programu inwestycji hydrotechnicznych, przygotowanego przez Śp. minister Grażynę Gęsicką, która precyzyjnie wskazała źródła jego finansowania.

W sierpniu 2007 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego przygotował listę priorytetowych inwestycji, które miały być finansowane ze środków unijnych. Zostało umieszczone na niej wiele projektów przeciwpowodziowych, w tym projekt dla środkowej Wisły o wartości 200 mln euro. Chroniłby on tereny z obszaru pięciu województw.

Niestety zostały skreślone. Była to jedna z pierwszych decyzji Minister Rozwoju Regionalnego po objęciu rządów przez PO. Gdyby te projekty zostały przyjęte, to skutki powodzi byłyby o wiele mniej bolesne.

Będąc świadomymi, jakim ważnym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w marcu br. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję programową nt. zabezpieczenia przed powodziami. Prelegentami byli wybitni naukowcy i praktycy. Zajmowałam się częścią organizacyjną konferencji, więc wiem, że skierowaliśmy zaproszenia do wszystkich wójtów, ale niestety z naszego powiatu, na tę konferencję nie pojechał nikt.

Do grudnia 2011 r. Polska musi sporządzić zupełnie nowy dokument – wstępną ocenę ryzyka powodziowego. W tej chwili najważniejsze jest wdrożenie przepisów unijnych i sporządzenie nowoczesnych rozwiązań.

Na koniec chciałam wspomnieć jeszcze, iż po drugiej fali powodzi złożyłam zapytanie poselskie do Ministra Środowiska w sprawie zbadania przyczyn zalania miejscowości położonych nad rzeką Ropą, a w szczególności w sprawie rezerwy przeciwpowodziowej zbiornika w Klimkówce. Pytałam czy decyzje dotyczące czasu i ilości spuszczania wody ze zbiornika były prawidłowe i dlaczego mieszkańcy Gorlic, Biecza oraz Jasła nie byli wcześniej informowani o możliwości zalania ich domostw.

Z odpowiedzi Ministra Środowiska wynika, iż decyzja o wysokości zrzutów wody ze zbiornika Klimkówka podejmowana jest każdorazowo, w oparciu o instrukcję gospodarowania wodą, przez kierownika zbiornika. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w drodze decyzji administracyjnej może nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia, bez odszkodowania.

W kwestii informowania mieszkańców o możliwych zwiększonych zrzutach wskazał, że obsługa zbiornika Klimkówka w dniu 4 czerwca br. przekazała ok. godz. 7.30 informację dotyczącą zwiększenia zrzutu wody powyżej wartości odpowiadającej przepływowi nieszkodliwemu do Urzędu Gminy Ropa, następnie do burmistrza Gorlic oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Gorlice.

Ponadto dyżurny Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie informował również o wielkości dyspozycji odpływu ze zbiornika Klimkówka Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) wojewody małopolskiego i podkarpackiego dnia 4 czerwca w następujących godzinach:

— 05.52 – CZK woj. małopolskiego – informacja o zrzucie 70 m3/s,
— 05.53 – CZK woj. podkarpackiego – informacja o zrzucie 70 m3/s,
— 08.50 – CZK woj. małopolskiego – informacja o zrzucie 284 m3/s,
— 11.50 – CZK woj. małopolskiego – informacja o zrzucie 100 m3/s,
— 14.10 – CZK woj. małopolskiego – informacja o zrzucie 100 m3/s.

Natomiast dalsze rozpowszechnianie informacji, tj. po przesłaniu ich do podmiotów wskazanych powyżej, jest już niezależne od służb RZGW, lecz zależy wyłącznie od samych odbiorców tych informacji, czyli m.in. służb powołanych do zarządzania kryzysowego w czasie powodzi.

Minister informował też, iż „Decyzje dotyczące czasu i ilości spuszczanej wody ze zbiornika były zgodne z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodami oraz z wydaną w dniu 24 maja 2010 r. decyzją dyrektora RZGW w Krakowie”.

Pocieszające jest jedynie zakończenie pisma, iż sprawa pracy zbiorników w okresie formowania się wezbrań na rzekach południowej Polski będzie przedmiotem odrębnej, szczegółowej analizy, która winna wykazać, czy rzeczywiście zareagowano na każdym zbiorniku w odpowiednim czasie w odpowiednim zakresie. Analiza taka obejmie nie tylko dyspozycje zrzutów ze zbiorników, ale także weryfikację wydanych ostrzeżeń i prognoz oraz symulacje możliwych wariantów pracy. Po uzyskaniu wyników analiz opinia publiczna zostanie poinformowana.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • nie
  09
  Sie
  2020

  Lipinki: Tradycyjne nabożeństwo za zmarłych

  15:00Nowy cmentarz w Lipinkach
 • pt
  14
  Sie
  2020
  pon
  17
  Sie
  2020

  Wielki Odpust w Lipinkach

  Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach
 • sob
  10
  Paź
  2020
  nie
  11
  Paź
  2020

  IV Maraton na Orientację KIWON

  07:00Wójtowa

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK