Mirosław Waląg: Wierzę w swój sukces (wywiad)

| 16 listopada 2010 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 135

Zapraszamy do lektury wywiadu z kandydatem na wójta gminy Lipinki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości – Mirosławem Walągiem. Pytania zadawał redaktor naczelny i właściciel NIS Lipinek – Piotr Popielarz. Wywiad ukazał się w 2 numerze „Gazety Lipińskiej”.

Mirosław Waląg z Krygu

Mirosław Waląg z Krygu

Co Pana skłania do kandydowania na Wójta Gminy Lipinki?
W Gminie Lipinki mieszkam od urodzenia i widzę potrzebę zmian. Moim, i nie tylko moim zdaniem, powstała duża przepaść między mieszkańcami, a władzą. Jestem przekonany, że demokracja wymaga zdrowej rywalizacji wyborczej. Nie może być tak, że mieszkańcy mają wybór tylko jednego z jednego.

Jak ocenia Pan swoje szanse w nadchodzących wyborach?
Jestem optymistą i wierzę w swój sukces. Rozmawiam z wieloma mieszkańcami, którzy mówią o konieczności zmian w sposobie zarządzania naszą Gminą. Bardzo liczę na poparcie wśród osób młodych.

Co uznaje Pan za największe sukcesy mijającej kadencji Wójta Czesława Rakoczego?
Był okres, gdy nasza Gmina rozwijała się szybciej niż inne. Teraz wydaje mi się, że mamy już do czynienia z rutyną. Trzeba też zdefiniować słowo Sukces – jest to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia. Innymi słowy sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu czasu. Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania, dlatego trzeba zapytać Pana Rakoczego, czy spełniły się jego wszystkie oczekiwania.

Których z podjętych przez obecnego Wójta decyzji Pan nie podjąłby na pewno?
Jeśli mam być szczery, to na pewno nie zajmowałbym się malowaniem centrum Lipinek na żółto i pomarańczowo. Ale poza tym, to wolę odnosić się do tego, co ja chcę robić, a nie recenzować decyzje obecnego wójta.

Czy moglibyśmy poznać najważniejsze punkty pańskiego programu na lata 2010-2014?
Gmina dla mieszkańców: Każda władza powinna być służbą dla ludzi a urzędy publiczne muszą być miejscem profesjonalnej obsługi obywateli. W związku z tym: ograniczymy do minimum biurokrację w obsłudze mieszkańców gminy, zapewnimy jawność działania urzędu we wszystkich obszarach. Wszystkie kluczowe inwestycje będą poddawane konsultacjom społecznym, będziemy na bieżąco informować mieszkańców o pracy władz gminy.

Infrastruktura, rozwój urbanistyczny Gminy: Nasza gmina wykazuje poważne i wieloletnie opóźnienia w rozwoju podstawowej infrastruktury technicznej. Zdajemy sobie sprawę, że tych zaniedbań nie da się naprawić w krótkim czasie. Chcemy jednak potraktować niektóre kwestie priorytetowo: finalnie rozwiążemy temat kanalizacji wsi i podejmiemy pracę nad budową wodociągów; zadbamy o odpowiednie oświetlenie najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych dróg na terenie naszej gminy; (zastosowanie nowoczesnych, bardzo energooszczędnych i żywotnych opraw oświetleniowych typu LED); zaangażujemy urbanistów do uporządkowania parku i centrum gminy, zbudujemy boisko do gry w piłkę nożną; zadbamy, aby przy każdej drodze na terenie naszej gminy biegł chodnik a w najbardziej niebezpiecznych miejscach, również połączona z chodnikiem droga rowerowa; będziemy w sposób systematyczny poprawiać przepusty wodne tak, aby wyeliminować ryzyko zalań; zadbamy o poprawienie transportu publicznego w naszej gminie (przyjazny rozkład prywatnych przewoźników i PKS – wyeliminowanie luk godzinowych); podejmiemy wszelkie działania, do stworzenia szlaku rowerowego (od Gminy Lipinki do Parku Narodowego).

Dzieci i młodzież: Zadbajmy o dobry start życiowy naszych dzieci. Wójt będzie z dala od dydaktyki szkoły, od tego są powołane konkretne organy; młodzież uzdolniona będzie objęta systemem stypendiów; zapewnimy, że infrastruktura szkolna będzie dostępna dla dzieci i młodzieży także poza godzinami lekcyjnymi; w miejscowościach, gdzie nie ma bezpiecznych placów zabaw, wybudujemy je.

Środki unijne: Pozyskiwanie środków unijnych będzie naszym priorytetem. Zapewnimy w urzędzie gminy kompetentną kadrę do realizacji projektów unijnych. Wykorzystamy każdą stosowną okazję, aby wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych.

Przedsiębiorczość: Właściciele firm, szczególnie firm rodzinnych, muszą mieć sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu. Ich opinia powinna być brana pod uwagę w przypadku każdej strategicznej decyzji władz gminy. W związku z tym, będziemy prosić przedsiębiorców o opinię w każdej sprawie, która bezpośrednio wpływa na ich działalność.

Pomoc społeczna: Niektórzy z nas, często nie z własnej winy, popadają w trudna sytuację materialną lub rodzinną, dlatego zadbamy, aby każde potrzebujące dziecko otrzymało ciepły posiłek w szkole. Podejmiemy działania zachęcające potencjalnych inwestorów do budowy Domu Pomocy Społecznej oraz lokali socjalnych. Dołożymy starań do rozwoju terapii zajęciowej w naszej gminie.

Która ze spraw naszej gminy jest dla Pana absolutnym priorytetem?
Z infrastruktury, to najważniejszą jednak sprawą wydaje się być rozpoczęcie budowy wodociągów i szybkie dokończenie procesu kanalizacji gminy, co podniesie standard życia mieszkańców. Sprawą zasadniczą dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności jest zapewnienie w całej gminie adekwatnego do potrzeb zaopatrzenia w wodę (odpowiedniej jakości) bez zakłócania naturalnej równowagi środowiska. Jestem przekonany, że nasza gmina musi się otworzyć na przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować w naszej Gminie i stworzyć miejsca pracy dla naszych mieszkańców, bo w sytuacji, gdy nie ma już w Gorlicach Rafinerii, a „Glinik” zmniejsza zatrudnienie i nie wypłaca pensji, to musimy myśleć o innej alternatywie, niż tylko opuszczenie naszej pięknej Gminy.

Czego życzy Pan kontrkandydatowi?
Wszystkiego najlepszego, zdrowia i budującej rywalizacji.

Tagi: , , ,

Kategoria: Rozmowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest