Zespół „Lipowy kwiat” skończył 15 lat

| 29 grudnia 2010 | 0 Komentarzy | Odsłon: 668

28 grudnia 2010 roku w sali Domu Ludowego w Lipinkach odbyła się uroczystość 15-lecia Ludowego Zespołu Dziecięcego „Lipowy kwiat”. Zespół założyła i do dzisiejszego dnia jest jego kierownikiem pani Barbara Brach. W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział liczni goście.

Lipowy Kwiat ma już 15 lat

Lipowy Kwiat ma już 15 lat

Jubileusz świętowali między innymi; pani poseł Barbara Bartuś, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Paweł Śliwa, wójt Czesław Rakoczy z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Lipinki – Bogdan Czeluśniak, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego – Marek Bugno, dyrektorzy szkół w Lipinkach: Bożena Bubniak Sroka, Małgorzata Mika. Obecne również były: Danuta Karp-Opałka – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Lipinek i Okolic oraz pani sołtys Czesława Jurusik.

Najważniejszymi gośćmi byli jednak młodzi członkowie Zespołu „Lipowy kwiat”, zwłaszcza ci, którzy na scenach ludowych stawiali pierwsze kroki w latach 90-tych ubiegłego wieku. List gratulacyjny skierowany do pani Barbary Brach przeczytała w ich imieniu Justyna Rakoczy. Niektórzy za namową pani kierownik jeszcze raz zaśpiewali dla zebranych. Program artystyczny związany ze Świętami przedstawili także obecni członkowie „Lipowego kwiatu”.

Gospodarzem spotkania była pani dyr. Gminnego Centrum Kultury – Halina Rachel. Jako pierwszy głos zabrał wójt Rakoczy, który pogratulował pani Brach wieloletniej pracy społecznej na rzecz kultury Lipinek i całej gminy. Przypomniał również o początkach powstania zespołu, wspieraniu działalności „Lipowego kwiatu” przez władze samorządowe i zapewnił o dalszej pomocy co najmniej na następne 15 lat. Wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Lipinki wręczył pani Barbarze Brach okolicznościowe prezenty i kwiaty.

Nie obyło się bez przemówień pozostałych gości. Pani poseł Barbara Bartuś i Paweł Śliwa podkreślali ogrom wysiłku i zaangażowania, jakie wkłada od lat w swoją pracę z dziećmi i młodzieżą twórczyni „Lipowego kwiatu”. Marek Bugno przeczytał list gratulacyjny wystosowany przez władze powiatu gorlickiego. Wyrazem uznania dla działań pani Brach było także wyróżnienie „Pro publico bono”, jakie w 2010 roku otrzymała właśnie z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego.

Głos zabrała również opiekunka zespołu folklorystycznego. Dziękowała wszystkim wspierającym ideę „Lipowego kwiatu”, szczególnie wójtowi Czesławowi Rakoczemu. W ciepłych słowach wyraziła swoją wdzięczność dla przybyłych na tę uroczystość byłych członków zespołu. Nie zapomniała o rodzicach, bez których przygotowanie dzieci i ich sukcesy nie byłyby możliwe. Sporą część jej przemówienia zajęły wspomnienia z licznych występów w wielu miejscowościach Małopolski i poza jej granicami.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa dyplomów, pamiątek i fotografii, które dokumentowały 15 lat istnienia zespołu „Lipowy kwiat”. Do ciekawszych eksponatów należała bez wątpienia kapliczka wykonana na potrzeby jednego z występów przez pana Ryszarda Gurbę, w środku której znajdowała się figurka Matki Bożej Lipińskiej wyrzeźbiona przez ludową artystkę z Wójtowej – panią Franciszkę Tumidajewicz. Atrakcją jubileuszu były także pieczołowicie prowadzone od 1996 roku kroniki zespołu.

Należy nadmienić, że zespół „Lipowy Kwiat” od 2001 roku oprócz matki ma także ojca, którym jest gorlicki Młodzieżowy Dom Kultury. Instytucja ta patronuje działalności naszego Jubilata, wspierając finansowo pracę Pani kierownik. Mając tak zacnych „rodziców” trudno dziwić się, że lipiński zespól dziecięcy osiąga tak wspaniałe wyniki.

Do gratulacji i podziękowań za wieloletnią i wytrwałą pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego dołącza się również piszący te słowa, były uczeń pani Barbary Brach. Mam wielką nadzieję, że swoją wielką pasją zarażać będzie jeszcze wiele pokoleń młodych Lipiniaków. Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.

Tagi: , , , , ,

Kategoria: Galerie, Kultura, Wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest