Budżet Gminy Lipinki 2011 uchwalony

| 30 stycznia 2011 | 0 Komentarzy | Odsłon: 183

Aż pięć godzin trwała IV sesja Rady Gminy Lipinki, podczas której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2011 rok. Oprócz tego, podczas obrad w środę 26 stycznia, pojawiło się również kilka innych ważnych dla lokalnej społeczności tematów.

monetaCiekawą dyskusję wywołał projekt budowy stadionu wraz z budynkiem zaplecza w Wójtowej. Podjęto decyzję o wynajęciu na drodze przetargu sklepu w Bednarce, z którego zrezygnowała Gminna Spółdzielnia. Radni dali także zielone światło dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym lokalizowanie na terenach rolnych budowli wiatrakowych.

BUDŻET BEZ DYSKUSJI

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Lipinki było oczywiście uchwalenie budżetu. Poprzedzone zostało odczytaniem projektu, co uczyniła pani skarbnik Stanisława Liana. Projekt znany był zresztą wszystkim radnym, którzy przez ostatnie dwa tygodnie na posiedzeniach komisji stałych próbowali wykroić z niego jakieś dodatkowe środki. Wydaje się, że nie udało się to nikomu.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały budżet, choć trudno powiedzieć, aby udało im się przeforsować jakiekolwiek zmiany w stosunku do projektu pierwotnego. Budżet zakłada wprawdzie dodatkowe 78 tys zł na plac zabaw przy przedszkolu w Lipinkach, są to jednak środki z zadania ubiegłorocznego. Trudno też nazwać sukcesem wprowadzenie do budżetu 50 tys. zł na sport kwalifikowany. Te pieniądze nie znalazły się w projekcie raczej przez przypadek, a więc i tak musiałyby tam w końcu trafić. Nowością jest wprowadzenie kwoty 12 tys. na projekt oświetlenia ulicznego. Niestety, na razie nie udało mi się dowiedzieć, czy chodzi o planowaną inwestycję w Lipinkach czy w Krygu.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że batalia o budżet rozegrała się jednak w kuluarach. Trudno mi przyjąć do wiadomości, że jest to budżet kompromisu, ponieważ kompromis polega na pewnych ustępstwach, których nie zauważam. Sam, jako przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju, wnioskowałem o wprowadzenie do budżetu dotacji na znajdujące się na terenie gminy zabytki. Wniosek opierałem na informacji pani sekretarz, że jest możliwość wsparcia renowacji zabytkowych kościołów w Wójtowej i Lipinkach oraz murowanej cerkwi w Rozdzielu. Konkretna suma dotacji, która wtedy padła (67 tys. zł), nie znalazła się jednak w uchwalanym w środę budżecie.

Budżet Gminy Lipinki uchwalony został jednogłośnie. Głosowanie przeciwko byłoby wyłącznie pustą manifestacją, która nie przyniosłaby absolutnie niczego. W ciągu roku budżetowego można jednak wprowadzać zmiany do budżetu i być może to jest szansa na realizację tych pomysłów, które nie zostały docenione.

STADION SPORTOWY W WÓJTOWEJ

Pomysłem, który już teraz dostał „zielone światło” jest budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami, ogrodzenia, oświetlenia i trybun dla stadionu sportowego w Wójtowej. Projekt tego zadania inwestycyjnego został już złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będzie walczył o dofinansowanie, które może wynieść do 500 tys. złotych. Kosztorys inwestycyjny tego zadania opiewa na 1,7 mln złotych.

Dyskusja na temat tego projektu związana była z wpisaniem go do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2011-2025. Zaplanowane tu wydatki majątkowe na 2011-2013 zakładały wcześniej cztery przedsięwzięcia:
– Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pagorzyna (PROW)
– Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze Gminy Lipinki wraz z unowocześnieniem istniejących oczyszczalni ścieków (MRPO)
– Budowę boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki w Lipinkach (PROW)
– Termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Obok stadionu w Wójtowej konieczne było wprowadzenie do prognozy zadania: Zagospodarowanie terenu przy remizie w Bednarce – boiska, plac zabaw, elementy małej architektury, parking i chodniki. Siódmym przedsięwzięciem ma być budowa chodnika w Krygu.

W związku z mającym nastąpić głosowaniem, zadałem dwa pytania, które wyrażały mój niepokój. Po pierwsze, czy wprowadzenie tak dużego zadania jak stadion w Wójtowej nie spowoduje zablokowania jakichkolwiek innych inwestycji do roku 2013. Drugie pytanie związane było z ostrzeżeniem, jakie wójt Czesław Rakoczy skierował do radnych po przyjęciu budżetu. Zapowiedział on „czerwone światełka” dla tych, którzy nie będą dbać o rozsądną politykę inwestycyjną Gminy Lipinki. W świetle tych słów zapytałem, czy inwestycja w Wójtowej na pewno należy do najpotrzebniejszych w naszej gminie.

Moje wątpliwości poparł radny Tomasz Świerzowski. Członkowie Prezydium uspokoili natomiast, że budowa zaplecza socjalnego w Wójtowej nie wpłynie na ewentualne dalsze inwestycje w Gminie Lipinki, nawet jeśli nie zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipinki na lata 2011-2025. Radny Krzysztof Kozioł stwierdził, że poprze zmiany, ponieważ uważa, że jeśli znajdą się pieniądze na 1200 metrów kwadratowych kostki brukowej w otoczeniu stadionu w Wójtowej, to również znajdą się pieniądze na parking przy remizie OSP w Pagorzynie. Dodajmy, że wcześniej nie udało się na Komisji Budżetowej przeforsować wniosku o zagwarantowanie funduszy na wykonanie projektu w/w parkingu w Pagorzynie.

PRZETARG NA SKLEP W BEDNARCE

Rada zajęła również stanowisko w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego w Bednarce, gdzie obecnie znajduje się sklep Gminnej Spółdzielni. W tej sprawie głos zajął sołtys Eugeniusz Królikowski, który oświadczył, że sposób wycofania się GS-u z prowadzenia sklepu w Bednarce pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy nie otrzymali na czas informacji, do niego samego dotarła ona pocztą pantoflową. Termin zamknięcia sklepu planowany początkowo na koniec stycznia, bez zachowania trzymiesięcznego wypowiedzenia, uniemożliwiał sprawne wynajęcie lokalu innemu podmiotowi.

Eugeniusz Królikowski jest również przekonany, że kłopoty sklepu GS w Bednarce wynikały m.in. z bardzo wysokich cen, które odstraszały wielu klientów. Wójt Czesław Rakoczy poinformował, że po rozmowie z prezesem GS Bogdanem Czapką termin zamknięcia sklepu został przesunięty na 15 lutego. Przetarg po uzyskaniu zgody Rady Gminy Lipinki odbędzie się sprawnie. Do tej pory zgłosiły się trzy podmioty chętne do wynajęcia lokalu i prowadzenia tam handlu. Rada jednogłośnie zgodziła się na wynajęcie lokalu w drodze przetargu.

Warto dodać, że podczas tej samej sesji radni podjęli decyzję o odstąpieniu Gminy Lipinki od prawa pierwokupu działki w centrum Lipinek, gdzie kiedyś znajdowała się stacja benzynowa. Ostatecznie działkę tę zamierza odkupić właśnie Gminna Spółdzielnia w Lipinkach, która bezpośrednio graniczy ze wspomnianą wyżej nieruchomością.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA WIATRAKÓW

Rada Gminy Lipinki zajęła się również zaopiniowaniem zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z propozycjami na terenach rolnych gminy będzie można, z zachowaniem pewnych obostrzeń, stawiać budowle wiatrakowe. Ma to ułatwić ewentualnym inwestorom lokalizowanie na naszym terenie wiatraków. Odnosząc się do planowanej w Lipinkach farmy wiatrakowej wójt Czesław Rakoczy roztoczył wizję przyszłości naszej gminy, w której wszystkie budynki użyteczności publicznej korzystać będą z energii odnawialnej. Poinformował również o uaktywnieniu się ekologów, którzy już protestują przeciwko wiatrakom na Maćkowej Górce.

Wprowadzenie zmian umożliwiających instalacje wiatraków na gruntach rolnych poparła zdecydowana większość radnych. Od głosu wstrzymał się piszący te słowa, którego nie do końca przekonał pomysł zmian w MPZP. Uważam, że lepsze byłoby każdorazowe wydawanie zgody na określona lokalizację wiatraków. Tym bardziej, że tych inwestycji nie będzie chyba aż tak wiele. Propozycje ułatwień dla inwestorów wydają się trochę zbyt odważne. Nawet podczas sesji padały takie stwierdzenia – jestem za wiatrakami, byle nie koło mojego domu.

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest