Wybierz Strona

Paweł Śliwa na konferencji w Lyon

Paweł Śliwa na konferencji w Lyon

Podczas konferencji „Sieć regionów europejskich na rzecz trwałego rozwoju”, która w dn. 19-21 października 2011 r. odbyła się we francuskim Lyon, wystąpił jako delegat Małopolski Paweł Śliwa z Lipinek – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Paweł Śliwa podczas konferencji w Lyon - © Archiwum 2011

Paweł Śliwa podczas konferencji w Lyon – © Archiwum 2011

Paweł Śliwa, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, w zaprezentowanym przez siebie referacie zajął się głównie problematyką dokonań w zakresie wspierania produkcji energii odnawialnej oraz ochrony powietrza w Województwie Małopolskim.

Obok niego w konferencji uczestniczyli:
Arantxa Leturiondo – Wiceminister ds. Środowiska Kraju Basków
Hélène Gassin – Wiceprzewodnicząca ds. Środowiska, Rolnictwa i Energii, Ile-de-France
Chris Miles – Przedstawiciel Ministra Środowiska Walii
Jan Nico Appleman – Minister ds. Regionalnych, Prowincja Flevoland, Holandia
Marcelo Raimond – Minister ds. Środowiska, region Lombardia
Johannes Remmel – Minister ds. Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony Konsumentów Nadrenii Północnej Westfalii
Vasco Errani – Przewodniczący Regionu Emilia-Romania, Włochy
Mike Neilson – Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia i Środowiska, Rząd Szkocki
Evelyne Huytebroeck – Minister ds. Środowiska, Energii, Planowania Przestrzennego, Region Bruksela-Stolica
Henning Jensen – Przedstawiciel CCRE
Mercedes Bresso – Przewodnicząca Komitetu Regionów
Franz Untersteller – Minister Środowiska Badenia-Wirtembergia

PEŁNE WYSTĄPIENIE PAWŁA ŚLIWY W LYON

W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu dziękuję za zaproszenie i cieszę się, iż mogę Państwu zaprezentować nasze dokonania w zakresie wspierania produkcji energii odnawialnej oraz ochrony powietrza w Województwie Małopolskim.

Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii, w tym energii elektrycznej. Energia ta obecnie jest nam tak samo niezbędna do istnienia, jak woda i powietrze. W dobie tak daleko posuniętego rozwoju techniki, gdzie wszystkie urządzenia napędzane są za pomocą energii elektrycznej, a sama energia elektryczna stanowi główną gałąź gospodarki każdego kraju – musimy poszukiwać nowych jej źródeł, aby nie dopuścić do zaistnienia sytuacji, w której by nam jej zabrakło, gdyż miałoby to tragiczne skutki dla nas i dla naszego otoczenia. W okresie ostatnich 80 lat zużycie energii na świecie wzrosło 10 krotnie, choć liczba ludzi zwiększyła się tylko 2,5 krotnie. Wzrost jednostkowego zużycia w przeliczeniu na jednego mieszkańca Ziemi rośnie nadal. Coraz większe są również potrzeby energetyczne związane z produkcją.

Przyjechałem do Państwa w roli posła przynoszącego wiadomości z Małopolski, wiadomości z Krakowa, i by uniknąć losu posła przynoszącego złe wieści to powiem, że przynoszę dwie – jedną dobrą i drugą jeszcze lepszą. Tą lepszą jest przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 26 września br. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, określająca w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego między innymi kierunki polityki rozwoju na rzecz poprawy jakości powietrza, rozwijanie systemu gospodarki odpadami oraz regionalnej polityki energetycznej opartej na bilansie energetycznym, z którego ma wynikać, jakie są aktualne potrzeby województwa w zestawieniu z dostępnymi źródłami i nośnikami energii, oraz promowanie energii odnawialnej.

W Polsce, a w tym w Województwie Małopolskim, większość energii pochodzi z elektrowni, elektrociepłowni oraz domowych palenisk opalanych węglem, który jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim Domowe paleniska opalane węglem – często niskiej jakości, intensywny ruch komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu działalność dużych ośrodków przemysłowych i energetycznych to główne przyczyny powstania zanieczyszczeń. Presja przemysłu od lat zmniejsza się systematycznie ze względu na ograniczenia w produkcji, wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji i wielkości emisji określane w przepisach i decyzjach administracyjnych oraz system opłat za korzystanie ze środowiska. Wszystko to powoduje, że opłaca się być ekologicznym i inwestować w zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Istotny wpływ na stan powietrza w Małopolsce mają również warunki meteorologiczne i topograficzne terenu. Niecki i zagłębienia terenu są powodem słabego przewietrzania i lokalnej kumulacji zanieczyszczeń. Co więcej, niskie prędkości wiatru występujące w regionie oraz duża koncentracja ludności w miastach potęgują problem zanieczyszczenia powietrza.

Odpowiedzią na jeden z najwyższych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w skali kraju jest Program Ochrony Powietrza przyjęty w grudniu 2009 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego – i to jest ta dobra wiadomość. Program wskazuje przyczyny złego stanu powietrza oraz działania naprawcze w wyróżnionych strefach i miastach, związane z lokalnymi problemami z emisją zanieczyszczeń. Rozwiązania te mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w ciągu najbliższych kilku lat.

W Polsce najwięcej energii zużywane jest przez gospodarstwa domowe, a z tego 70% przeznaczane jest na ogrzewanie mieszkań głównie przy wykorzystaniu indywidualnych kotłów węglowych, czego efektem jest niska sprawność wykorzystania energii i wysokie zanieczyszczenie pyłem. W związku z powyższym działania nasze związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną klimatu są zintegrowane z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniem pyłem, który stanowi główne zagrożenie dla stanu zdrowia mieszkańców Małopolski.

By zapobiegać wyżej opisanym niekorzystnym skutkom Województwo Małopolskie promuje inwestycje w Odnawialne Źródła Energi (OŹE)
Pod względem produkcji energii z odnawialnych źródeł (OŹE) województwo małopolskie zajmuje 6. pozycję w kraju (8,04% wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce).

Samorząd Województwa Małopolskiego, by promować i pomagać w poszukiwaniu i wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii, szczegółowo zinwentaryzował istniejące pokłady wód geotermalnych w Małopolsce, opracowując stosowne dokumenty.

Przykładem jest jedna z największych w Europie instalacja ciepłownicza Geotermii Podhalańskiej, która wykorzystuje ciepło z wód geotermalnych od 1994 r. Do końca 2009 r. do sieci geotermalnej podłączono 1017 odbiorców indywidualnych i 398 odbiorców (w sumie 1415 odbiorców).

Wzrasta również ilość inwestycji wykorzystujących wody geotermalne na potrzeby turystyczne. Można zauważyć stałe zainteresowanie mieszkańców Małopolski wykorzystaniem energii słonecznej. Produkcja energii elektrycznej w zespołach elektrowni wodnych w Małopolsce stanowi aż 57,36% całkowitej produkcji energii elektrycznej OZE w regionie.

Nową dziedziną , którą promuje Małopolska, jest produkcja energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ramach reformy gospodarki odpadami w Polsce, oraz w oparciu o zapisy wcześniej cytowanej Strategii Województwa w Małopolsce zgłoszono wstępnie propozycje budowy czterech spalarni odpadów na terenie województwa. Jeden z tych projektów jest obecnie realizowany w Krakowie, pozostałe są w trakcie opracowywania. Ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne do rozwoju energetyki wiatrowej Województwo Małopolskie nie upatruje tu szans rozwoju

Podsumowując pragnę stwierdzić iż :
• Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Województwo Małopolskie zaangażowało w 70 projektów prawie 60 mln euro, z czego 60% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednakże w celu osiągnięcia większej efektywności energetycznej wielu przedsięwzięć, konieczny jest dalszy wzrost nakładów.
• Małopolska stoi na stanowisku iż podczas podejmowania działań związanych z ochroną klimatu, należy uwzględnić geopolityczne i społeczne uwarunkowania indywidualne regionu.
• Istnieje potrzeba kontynuacji i intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia świadomości i zaangażowania społeczeństwa w podejmowane działania.
• Istnieje również konieczność skutecznego wdrażania ekonomicznych mechanizmów, mających na celu popularyzację podejmowania inicjatyw na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorców.
• Uważamy, że oszczędzanie energii powinno się stać normą na wszystkich poziomach jej użytkowania.
• Zabiegamy o ciągłe dostosowywanie ustawodawstwa w zakresie wspierania przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej i dążymy do ich przestrzegania.
• Na zakończenie chcę podkreślić, iż Województwo Małopolskie wdraża programy, które zmierzają do produkcji energii z różnych źródeł.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

no event

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK