Wybierz Strona

Dokument lokacyjny Wołochów i Rusinów w Lipinkach – 1530 r.

Dokument lokacyjny Wołochów i Rusinów w Lipinkach – 1530 r.

Zygmunt król polski zezwala Dobiesławowi Cieklińskiemu, dzierżawcy i sołtysowi wsi Lipinki w powiecie bieckim, lokować na terenie tej wsi osadników na prawie wołoskim i zlecić przeprowadzenie zasadzania nowej wsi Piotrowi Bielowi kmieciowi z Mszany.

DokumentW imię Pańskie, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę my Zygmunt z łaski Bożej król polski, wielki książę litewski etc […] oznajmiamy niniejszym komu należy, tak obecnym jak i przyszłym, do których wiadomość ta dojdzie, że my, chcąc podnieść wartość dóbr naszych Lipinki, leżących w ziemi krakowskiej w powiecie bieckim, a należących do dzierżawcy szlachetnego Dobiesława Cieklińskiego, temuż dzierżawcy i wójtowi pomienionych naszych dóbr Lipinki zezwalamy i zezwalać będziemy obecnemu, skrzętnemu Piotrowi Bielowi, kmieciowi z Mszany, jeden opuszczony łan roli, a drugi na surowym korzeniu, przez tegoż w lasach mający być wykarczowany na prawie wołoskim posiadać, bez szkody jednak dla praw naszych i ludzi przez niego osadzonych i mających się osiedlić, oraz dwa obejścia na nawsiu wolne uczynić, okazać, dać, naznaczyć i w sumie 20 złotych, w połowie kop obliczonych ustąpić. Na tych łanach i obejściach wspomniane pieniądze 20 złotych temuż Piotrowi i jego prawnemu spadkobiercy niniejszym przekazujemy i zapisujemy z przyczyny tej Łaski naszej tenże Piotr Biel pola i rolę tejże wsi, z dawna opuszczone, jakimkolwiek ludziom, tak Wołochom, jak i Rusinom, skądkolwiek wolno przybywającym, na pożytek i lepszą rentowność dzierżawcy tych dóbr, będzie obowiązany oddać na prawie wołoskim tak, jak to prawo wołoskie w swych warunkach i zwyczajach szerzej postanawia. Tenże Piotr wolniznę ma mieć od wszystkiego przez przeciąg trzech lat, po wygaśnięciu której nam i naszym następcom, albo dzierżawcy naszemu, w danym czasie będącemu, ze swymi spadkobiercami nic świadczył nie będzie, wyjąwszy w czasie wojennego ruszenia pospolitego, albo dzielnicowego, pieniędzmi 18 groszy i wynagrodzeniem zwanym potocznie „poczty” odpowiednie, a poza tym ciężarów i powinności nie ma ponosić. Kmiecie zaś przez niego na prawie wołoskim osadzeni lub mający być osadzeni na wymienionych polach opuszczonych z każdego łanu wymierzonego i posiędzionego, po wygaśnięciu jednak wolnizny tychże kmieci, pieniędzmi po pół marki nam i naszym następcom albo dzierżawcy naszemu, w danym czasie będącym, sery i pasy, potocznie zwane popręgi, dawać i inne ciężary i służebności należne, podobnie jak i inni Wołosi, innych wiosek je wykonują, ponosić i podejmować w każdym roku będą obowiązani, nie mniej prawu niemieckiemu tejże wsi w innych sprawach, powiedzmy kradzieży, zabójstwa i innych wykroczeń i przestępstw wbrew prawu wołoskiemu zaistniejących tamże, wyżej wymienieni ludzie osadzeni i mający być osadzeni temuż prawu jawić się, stawać i odpowiadać przed wójtem prawa magdeburskiego, w danym czasie będącym, będą powinni i zobowiązani. Zezwalamy tymże mieszkańcom i kmieciom tamże osadzonym lub mającym się osiedlić bożnicę ruską w jakimkolwiek stosownym miejscu, przez naszego wspomnianego dzierżawcę wyznaczonym wznieść i wybudować oraz popa Rusina utrzymać, wynagrodzenie i płody ich zwyczajem dawać, bez szkody jednak pasterza kościoła tamże w Lipinkach położonego. Ponadto zezwalamy wspomnianemu Piotrowi we własnym domu wódkę i inne napoje dla wspomnianych kmieci przez niego osadzonych lub mających być osadzonych, każdego roku szynkować i sprzedawać. Ci ludzie przez Piotra osadzeni lub mający być osadzeni temuż Piotrowi i jego prawnym następcom, corocznie jeden dzień do żniwa, a drugi do sianokosów pracować mają. Sam Piotr Biel i jego prawni następcy wyżej określone łany i obejścia w sumie wyżej wspomnianych 20 florenów ma trzymać, mieć i użytkować w spokoju i spokojnie posiadać, darować, przywłasznąć, sprzedać, obciążyć, otrzymawszy od nas jednak na to, nasze pozwolenie, na użytek jak mu się będzie podobało obrócić, w spokoju i spokojnie na wieki na mocy niniejszego, zawsze jednak z zachowaniem naszych praw królewskich. Na dowód czego na niniejszym zawieszona jest pieczęć nasza. Działo się w Krakowie na sejmie generalnym w piątek roku pańskiego 1530 panowania naszego dwudziestego czwartego w obecności najjaśniejszych i najprzewielebniejszych ojców i panów w Chrystusie, Jana z Łaska arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego i prymasa … (następnie występuje długi wykaz panów duchownych i świeckich).

Kraków, dnia 1 kwietnia 1530 r.

 

BIBLIOGRAFIA:

 •  Aleksander Karp, Lipinki. Zarys dziejów, Wyd. Comdruk Tarnów

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • sob
  24
  Paź
  2020

  Jubileuszowe Bieganie w Lipinkach

  11:00Stary kościół w Lipinkach

  Bieg przez Sochacz na Cieklinkę i z powrotem (16,6km)

 • śr
  28
  Paź
  2020

  XX sesja Rady Gminy Lipinki

  10:00Dom Wiejski w Lipinkach

  Porządek obrad TUTAJ

 • nie
  01
  Lis
  2020

  IX Kwesta Listopadowa (ODWOŁANA!!!)

  8:00 - 16:00Komunalny i parafialny cmentarz w Lipinkach

  Prowadzimy zbiórkę publiczną "Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach" nr 2015/3996/OR.

  Zebrana kwota: 46 192,05 zł

 • wt
  10
  Lis
  2020

  Dyskusja publiczna nad projektem STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  12:00Remiza OSP w Lipinkach

  Wyłożenie STUDIUM od 21 października do 10 listopada 2020 r. w siedzibie UG w Lipinkach.
  WIĘCEJ INFORMACJI!

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK