Porządek IX posiedzenia Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”

| 24 stycznia 2013 | 0 Komentarzy | Odsłon: 522

W niedzielę 27 stycznia 2013 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Domu Ludowym w Lipinkach (remiza) pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec”. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście: Ks. Prob. Wacław Śliwa i Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy.

Kaplica cmentarna w Lipinkach - fot. W. Bubniak

Kaplica cmentarna w Lipinkach – fot. W. Bubniak

Zarząd przyjmie propozycję porządku III Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”, które odbędzie się w niedzielę 17 lutego 2013 roku, Planu Pracy TPZL „Jastrzębiec” na rok 2013, a także uzupełni swój skład o nowego Członka – panią Krystynę Babiś.

Zebrani omówią również kwestię działań na rzecz remontu kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach oraz umiejscowienia kaplicy przedpogrzebowej, współpracy ze słowacką gminą Sverzov oraz starań podjętych w celu uzyskania w 2013 roku środków unijnych.

Porządek posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec” Nr 1/09/2013
z dn. 27 stycznia 2013 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Omówienie nowych propozycji w sprawie remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach oraz umiejscowienia kaplicy przedpogrzebowej.
 5. Omówienie możliwości wzięcia udziału we wspólnym projekcie unijnym z gminą Sverzov na Słowacji.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 16 grudnia do 26 stycznia 2013 roku.
 7. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu o nowego Członka – panią Krystynę Babiś.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu  propozycji porządku III Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa “Jastrzębiec”.
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu  propozycji Planu Pracy Towarzystwa “Jastrzębiec” na rok 2013.
 10. Informacja na temat aktualnego stanu prac zmierzających do wydania “Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013″.
 11. Omówienie możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych we współpracy z Aktywnym Karpackim NGO.
 12. Informacja o stanie płatności składek członkowskich TPZL “Jastrzębiec” za rok 2012.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad proszę zgłaszać do Prezesa Towarzystwa “Jastrzębiec” – Piotr Popielarz, nr tel. 600 605 588 lub popielarz@elipinki.pl

Tagi: , , , ,

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest