Klub HDK Lipinki świętował Światowy Dzień Krwiodawcy

| 17 czerwca 2013 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 671

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Lipinkach w niedzielę 16 czerwca uczcił Światowy Dzień Krwiodawcy. W uroczystym spotkaniu, które odbyło się w Domu Ludowym, wzięło udział kilkudziesięciu lipińskich krwiodawców wraz z zaproszonymi gośćmi. W trakcie obchodów wręczono Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz klubowe wyróżnienia najaktywniejszym członkom Klubu HDK Lipinki.

2013-06-16 15.36.49

Zaproszeni goście i lipińscy krwiodawcy

Prezes Klubu HDK Lipinki Jan Ślusarz, główny inicjator i prowadzący uroczystość, powitał na samym początku zaproszonych gości, a znaleźli się wśród nich: Ksiądz Proboszcz Wacław Śliwa, Radny Wojewódzki Pan Paweł Śliwa, członek Klubu HDK Lipinki, Wójt Gminy Lipinki Pan Czesław Rakoczy, który był równocześnie współorganizatorem spotkania z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach Pan Mirosław Król, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipinkach Pan doktor Tadeusz Magiera.

Spotkanie swą obecnością zaszczycili również – Koordynator Oddziału Terenowego Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach Pani Renata Śliwa, przybyła w zastępstwie Prezesa Rejonowej Rady HDK w Gorlicach Pani Katarzyna Bugno, Sołtys Wsi Lipinki Pani Czesława Jurusik oraz Pan Jacek Kokoczka, krwiodawca, a jednocześnie lipiński przedsiębiorca, w którego firmie kryje się wiele dobra w postaci największej liczby krwiodawców zatrudnionych w jednym miejscu pracy.

2013-06-16 15.40.23

Prezes Klubu HDK Lipinki – Jan Ślusarz

W swoim wystąpieniu Prezes Jan Ślusarz między innymi przypomniał historię powstania Klubu HDK Lipinki, który działa w naszej miejscowości od niespełna 3 lat. Zauważył, że: „Impulsem do założenia klubu była inicjatywa ks. Proboszcza Wacława Śliwy i wikariusza ks. Łukasza Leśniaka, którzy zorganizowali pierwszą akcję krwiodawstwa w Lipinkach. Odbyła się ona w dniu 24 października 2010 roku. Dopiero po niej pojawił się pomysł sformalizowania ruchu krwiodawstwa w Lipinkach w postaci klubu HDK. W dniu 5 grudnia 2010 roku w budynku starej plebanii odbyło się zebranie założycielskie klubu. Pomimo pewnych obaw co do wymaganej frekwencji  na spotkanie przybyło 14 osób, co stanowiło liczbę wystarczającą do założenia klubu”

W dalszej części przemówienia Jan Ślusarz, w imieniu krwiodawców Klubu HDK Lipinki, dziękował za owocną wspólpracę z rożnymi instytucjami: „Podczas naszych działań stale współpracujemy z Lipińską Parafią, samorządem gminnym, SP ZOZ w Lipinkach oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu mamy wsparcie naszej działalności pod względem lokalowym, sprawnego przekazu informacji czy  wsparcia rzeczowego i finansowego naszych działań. Dzięki wsparciu rzeczowemu gminy Lipinki, za sprawą Wójta Pana Czesława Rakoczego będziemy mieli dzisiaj możliwość wręczenia najaktywniejszym krwiodawcom wyróżnień nadawanych na podstawie klubowego regulaminu”.

Zwracając się do zgromadzonych licznie na sali ludzi wielkiego serca, Prezes Jan Ślusarz powiedział: „Dzisiejsze święto jest wspaniałą okazją do pogratulowania wszystkim lipińskim krwiodawcom zaangażowania w ideę bezinteresownego oddawania krwi, prezentowania właściwej postawy społecznej, dzielenia się z potrzebującymi cząstką samego siebie. W dniu obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy w imieniu własnym oraz całego zarządu naszego klubu składam wam serdeczne życzenia zdrowia, bardzo potrzebnego w naszej działalności , zadowolenia i satysfakcji z każdej kropli oddanej krwi, wszelkiej pomyślności w  codziennym życiu. Serdecznie dziękuję za dotychczasowy udział w akcjach krwiodawstwa, za oddaną krew, za wszelkie działania propagujące honorowe krwiodawstwo”.

Krwiodawcy Klubu HDK Lipinki

Krwiodawcy Klubu HDK Lipinki

Swoje wsparcie dla idei honorowego krwiodawstwa oraz dla działającego w Lipinkach Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zadeklarował w krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy. Pogratulował wszystkim członkom Klubu HDK Lipinki zaangażowania i wyraził uznanie dla ich poświęcenia. Szczególnie dobrze ocenił współpracę z Prezesem Klubu Janem Ślusarzem, która już w najbliższą niedzielę zaowocuje przeprowadzeniem akcji oddawania krwi w świeżo odnowionych pomieszczeniach zabytkowego dworu Byszewskich w Lipinkach. W podobnym tonie wypowiedzieli się Ks. Proboszcz Wacław Śliwa oraz Mirosław Król i Katarzyna Bugno.

Najważniejszym momentem części oficjalnej obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy było uhonorowanie tych członków Klubu HDK Lipinki, których dar krwi był szczególnie duży. I tak:

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi przyznawane po oddaniu 6 litrów krwi otrzymali Jan ŚlusarzMateusz Ślusarz. Klubowe wyróżnienie za 4o litrów oddanej krwi otrzymał Artur Janek, a za 25 litrów Wojciech Brzozowski.

Wyróżnienia klubowe III stopnia za oddanie 4 litrów krwi otrzymali ponadto: Józef Czechowicz, Dawid Gurba, Paweł Gurbisz, Michał Janek, Bogusław Jurasz, Tomasz Knapik, Mateusz ŚlusarzJan Ślusarz.

Spotkanie zakończyło się ufundowanym przez Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego i sponsorów poczęstunkiem i małym co nieco. W imieniu Prezesa Klubu HDK Lipinki Jana Ślusarza jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w szczytną ideę krwiodawstwa i już dzisiaj zapraszamy krwiodawców na kontynuację obchodów naszego święta. W dniu 23 czerwca w pomieszczeniach świetlicy lipińskiego dworu odbędzie się ósma już akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub HDK Lipinki. Przyjdźmy w jak największym gronie!

 

Tagi: , , , , , , , , , ,

Kategoria: Galerie, Wydarzenia, Wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest