Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy otrzymał absolutorium

| 23 czerwca 2013 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 287

Rada Gminy Lipinki na swym posiedzeniu w piątek 21 czerwca 2013 roku była całkowicie zgodna. Radni jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu Wójtowi Czesławowi Rakoczemu absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

Sesja Rady Gminy Lipinki

Sesja Rady Gminy Lipinki

Przed najważniejszym głosowaniem piątkowego posiedzenia radni wysłuchali sprawozdania finansowego, które przedstawiła Skarbnik Gminy Lipinki Stanisława Liana. Pozytywną 0pinię Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący – radny Józef Walczyk z Krygu. Obecni na sesji zapoznali się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy mówił o swojej pracy w roku 2012. Zaznaczył, że kierował się przede wszystkim dobrem naszej gminy i działał w trudnej sytuacji finansowej, która wynikała głównie z konieczności dopłacania do gminnej oświaty.

Pomimo tego wójt Rakoczy nazwał rok 2012 rokiem zaangażowania w oświatę, czego dowodem są m.in.  inwestycje w place zabaw z programu „Radosna szkoła”,  świetlice szkolne i środowiskowe oraz budowa boiska sportowego z nawierzchnią tartanową w Lipinkach.

Spośród sukcesów ubiegłego roku wójt Czesław Rakoczy wymienił również inwestycje drogowe, rozpoczęcie remontu zabytkowego dworu w Lipinkach i pozyskanie olbrzymich środków finansowych, które pozwalają gminie na niewielkie wkłady własne w prowadzone działania. Wspomniał ponadto o kolejnej Europejskiej Nagrodzie Ekologicznej otrzymanej za zaangażowanie w ochronę powietrza oraz dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Czesław Rakoczy zauważył, że w ubiegłym roku wsłuchiwał się uważnie w oczekiwania i pragnienia wszystkich radnych Gminy Lipinki, starając się w miarę możliwości realizować nie swoją wizję, ale postulaty płynące od przedstawicieli wybranych przez gminną społeczność. Wspomniał, że większość pieniędzy, które pozyskał ciężką pracą w 2012 roku spłynie do naszej gminy w roku 2013. Przypomniał zarazem, że w najbliższych miesiącach czeka nas prawdziwy boom inwestycyjny (m.in. trwająca już renowacja zabytkowego parku w Lipinkach, budowa chodnika w Krygu, centrum Bednarki, bieżnia w Lipinkach i stadion w Wójtowej).

Zdaniem wójta Rakoczego współpraca z Gminą Lipinki okazała się o wiele lepsza niż początkowo się spodziewał. Podziękował obecnym na sali obrad za możliwość spokojnej pracy i skutecznego realizowania planów rozwoju naszej gminy. Podziękowania za owocną współpracę w 2012 roku złożył również pracownikom Urzędu Gminy w Lipinkach, sołtysom, stowarzyszeniom, sportowcom, dyrektorom gminnych placówek, nauczycielom i pozostałym.

Kropkę nad i postawił Przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak stwierdzając, że „pragnienia i marzenia zostały zrealizowane”. Przypomniał także słowa obecnego na ostatniej sesji Radnego Wojewódzkiego Pawła Śliwy, który wyraził opinię, że Gmina Lipinki „bryluje w Krakowie”. Radni zrezygnowali z dyskusji i w głosowaniu jawnym opowiedzieli się jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium za poprzedni rok.

Tagi: , , , , , ,

Kategoria: Wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest