Radni podczas II sesji Rady Gminy Lipinki podejmą decyzję o budżecie na 2015 rok

| 27 grudnia 2014 | 0 Komentarzy | Odsłon: 638

Najbliższa sesja Rady Gminy Lipinki odbędzie się we wtorek 30 grudnia 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Lipinki. Początek posiedzenia o godz. 11.00.

Rada Gminy LipinkiRadni już podczas drugiej sesji w tej kadencji zmierzą się z bardzo ważnymi dla gminy Lipinki uchwałami. Jedną z nich jest uchwała budżetowa na 2015 rok. Nim podjęta zostanie decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu przyszłorocznego budżetu, uczestnicy obrad wysłuchają przedstawionych przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej, a także opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podczas II sesji Rady Gminy Lipinki radni podejmą również szereg innych, ważnych uchwał. Będą one dotyczyły m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2015-2028, zmian w budżecie gminy jeszcze na 2014 rok, zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok czy nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.

Najwięcej emocji wzbudzą bez wątpienia decyzje Rady Gminy Lipinki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipinki oraz diet dla sołtysów. Sesję zakończą stałe punkty obrad, tj. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, sprawy różne oraz zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.

Proponowany porządek  obrad :    

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2015 r.

– przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
– głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2015-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipinki na okres 2014-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aneksu do rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy na Przedstawiciela – Członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
17. Zatwierdzenie harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
19. Sprawy różne.
20. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Tagi: , , ,

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest