Wybierz Strona

Rada Gminy Lipinki wybierze ławników sądowych

Rada Gminy Lipinki wybierze ławników sądowych

Do 30 czerwca 2015 roku można zgłaszać do Rady Gminy Lipinki kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gorlicach. Spośród zgłoszonych wybranych zostanie dwóch ławników, w tym jeden do Sądu Pracy.

Rozprawa sądowaŁawnicy to niezawodowi członkowie składu orzekającego sądu. Reprezentują w wymiarze sprawiedliwości zagwarantowany Konstytucją czynnik społeczny. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe. Sędziów społecznych, bo i tak nazywa się pełniących tę funkcję, wybiera Rada Gminy i Rada Gminy może ich także odwołać, np. za niewykonywanie obowiązków ławnika, zachowanie godzące w powagę sądu lub niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika.

Ławnikiem  może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
  najmniej od roku
 • nie przekroczył 70 lat
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Kto nie może być ławnikiem?

 • osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
  na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokat i aplikant adwokacki
 • radca prawny i aplikant radcowski
 • duchowny
 • żołnierz w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusz Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Więcej informacji, a zwłaszcza wykaz potrzebnych dokumentów znajdziecie na oficjalnej stronie Gminy Lipinki. Karty zgłoszenia można odbierać w Urzędzie Gminy Lipinki (pokój nr 14).

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

no event

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK