Wybierz Strona

Budowa fundamentów krok po kroku

Budowa fundamentów krok po kroku

Najpierw pojawia się pomysł o posiadaniu domu, zakup działki, projektu i załatwianie niezbędnych formalności. Przejście pierwszego, często zawiłego etapu kończy się upragnionym momentem. Rozpoczynają się prace na działce. Wylanie fundamentów oznacza, że marzenie o domu zaczyna nabierać realnych kształtów.

budowa-fundamentow-domu-jednorodzinnegoJuż na etapie projektu domu ustalony zostaje sposób posadowienia budynku. Określa się go na podstawie zakładanych obciążeń, które budynek będzie przekazywał na fundament oraz w zależności od jakości gruntu. Jeśli inwestor kupi gotowy projekt tzw. nośność gruntu będzie określona na przeciętnym poziomie. Zatem jeśli grunt pod dom nie jest standardowy, konieczne staje się przeprojektowanie fundamentów.

Tutaj nieoceniona jest praca geologa, który określi z jakim rodzajem gruntu ma do czynienia inwestor. Najwięcej zmian wymagają fundamenty domów stawianych na torfowiskach, gruntach nasypowych, terenach poprzemysłowych, czy po starych wysypiskach śmieci. Do grupy niepewnych zalicza się również grunty, które nie zostały przebadane geotechnicznie.

Typowy fundament, na którym posadowiony zostanie dom jednorodzinny składa się z dwóch najważniejszych części, ławy fundamentowej i ścian fundamentowych. Jeśli dom będzie miał piwnicę, ściany te będą również ścianami piwnicy.

Ławy fundamentowe przyjmują obciążenie płynące z budynku. Dzięki temu zmniejszają nacisk ścian na grunt, a to oznacza, że jeśli ławy zostaną wykonane dobrze, istnieje nieduże ryzyko, że ściany domu będą pękać. Ich szerokość i wysokość zostaje określona na etapie projektu domu i nie może już ulec zmianie.

Najbardziej znane są ławy betonowe zbrojone podłużnie. Jeśli nośność gruntu jest słaba, można zastosować ławy żelbetowe.

Grubość ścian fundamentowych określa się na podstawie grubości ścian nadziemia. Ściany fundamentowe dzielą się na jednorodne, czyli wykonane z jednego materiału oraz na warstwowe, czyli z ociepleniem, które najczęściej wykonuje się, gdy dom posiada podpiwniczenie.

Roboty fundamentowe

Krokiem pierwszym i najważniejszym jest wyznaczenie zarysu budynku. W jego obrębie usuwa się humus. Natomiast sam wykop musi osiągnąć głębokość górnej powierzchni ław fundamentowych. Zadaniem geodety jest również wytyczenie linii bazowych dla ścian fundamentowych i wysokościowego punktu odniesienia dla poziomu posadowienia budynku. Jest to tzw. reper.

W odległości około 50 cm od zewnętrznych krawędzi wykopu wbija się paliki i przymocowuje do nich poziome deski. Do tej konstrukcji przytwierdza się następnie ławy drutowe. Drut musi być naprawdę mocny. Najczęściej stosowany jest wytrzymały drut wiązałkowy. Powstałe punkty przecięcia wyznaczają narożniki ścian fundamentowych.

Punkty charakterystyczne ław drutowych są odniesieniem do wytyczenia odpowiadających im punktów w wykopie.

Do wykopów zazwyczaj wynajmuje się koparkę, ale już samo wybieranie ziemi pod ławy odbywa się ręcznie. Dno wykopu pod ławy powinno być dokładnie wyrównane. Jeśli grunt jest lekki, łatwo osypujący się, w wykopie układa się folię budowlaną i wywija do góry. Ma to na celu ochronę betonu przed zasypaniem ziemią. Zapobiegnie również odpływaniu wody zarobowej do gruntu.

Na samym dnie wykopu układa się najczęściej 10 cm warstwę betonu B10. Jeśli grunt jest lekki, a wody gruntowe znajdują się na niskim poziomie, czynności tej nie wykonuje się.

Następny krok to ułożenie zbrojenia wzdłużnego z 4 prętów o średnicy 12 mm ze stali gładkowej lub żebrowanej. Pręty łączy się w odstępach 30 centymetrowych drutem fi 6 mm. Duże znaczenie ma precyzja łączenia prętów, zarówno po długości, jak i w narożach.

Kolejnym ważnym etapem jest ustawienie, a następnie bardzo dokładne wypoziomowanie deskowania ław. Tuż przed wylaniem betonu zaleca się polać deskowanie dużą ilością wody.

Deskowanie wypełnia się betonem B15 lub B20. Następnie wyrównuje się powierzchnie ław, z jednoczesnym ich zacieraniem.

Bardzo ważne jest dbanie o beton. Jeśli nie ma obfitych deszczy, już dobę po zalaniu betonu konieczne staje się jego polewanie co kilka godzin. Proces ten powtarza się przez kilka dni.

Po upływie 5-10 dni nadchodzi czas na murowanie narożników ścian fundamentowych.

Kiedy przychodzi moment usunięcia deskowania, wyznacza się miejsca przebiegu instalacji podziemnych, czyli przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych. Umieszcza się przelotki, czyli krótkie odcinki rur oraz kształtki styropianowe.

Nadchodzi czas na wymurowanie ścian fundamentowych zewnętrznych oraz wewnętrznych i podstawy kominów. Należy również uzupełnić ubytki w spoinach i zagruntować powierzchnię muru emulsją asfaltowo- kauczukową.

Kolejno instalację kanalizacyjną i wodociągową zamyka się zaślepkami, natomiast w przypadku instalacji elektrycznej wyprowadza się rurę z wyciągniętym drutem, który w przyszłości znacznie ułatwi przeciągnięcie kabla.

Jednym z ostatnich etapów jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy ścianami piaskiem lub też pospółką, czyli piaskiem z cementem. Następnie wyrównuje się zaprawą górną powierzchnię ścian fundamentowych i układa na nich poziomą izolację przeciwwilgociową, czyli dwie warstwy papy podkładowej. Papa powinna wystawać 15 cm ponad wewnętrzną krawędź ścian fundamentowych. Dzięki temu nastąpi szczelne jej połączenie z izolacją podłogi na gruncie.

Z chudego betonu robi się podkład pod podłogę parteru o grubości min. 6 cm. Górna powierzchnia podkładu musi być na równi z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych.

Ostatnio krokiem jest zasypanie fundamentów od strony zewnętrznej. Grunt zasypowy zagęszczany jest mechanicznie i odbywa się warstwami, których grubość nie powinna przekroczyć 20 cm.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

2 komentarze

  1. Anonim

    Co to jest ??

    Odpowiedz
  2. Mietek

    Następny artykuł pewnie o przetworach będzie…

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

no event

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK