Modernizacja energetyczna trzech budynków użyteczności publicznej z gminy Lipinki

| 16 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy | Odsłon: 754

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej podpisał na początku sierpnia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Koszt inwestycji to kwota 23 701 744,77 zł, przy maksymalnej wartości dofinansowania 14 155 574,37 zł. co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych. Zadania zostaną realizowane w latach 2017-2019.

Fot. Portal Urzędu Gminy Lipinki

Fot. Portal Urzędu Gminy Lipinki

Ze strony Beneficjenta umowę w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim podpisali: Czesław Rakoczy – Przewodniczący Zarządu Związku oraz Członkowie Związku w osobach: Mirosław Wędrychowicz i Rafał Kukla przy udziale Głównego Księgowego ZGZG – Pani Danuty Daty. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń.

Modernizacji podlegać będzie w sumie 39 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu gorlickiego. W gminie Lipinki inwestycja dotyczyć będzie trzech obiektów. Będą to Urząd Gminy Lipinki, Zespół Szkół w Krygu oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach. Prace obejmą m.in.: ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi, zastosowanie oświetlenia LED, wymianę dotychczasowych źródeł ciepła oraz zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda, modernizację instalacji C.O., modernizację instalacji c.u.w., modernizację instalacji klimatyzacyjnej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków.

Źródło: Portal Urzędu Gminy Lipinki

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest