Sesja Rady Gminy poświęcona opłatom i podatkom na przyszły rok

| 25 listopada 2017 | 0 Komentarzy | Odsłon: 614

W środę 29 listopada 2017 roku o godz. 10.00 rozpocznie się w sali narad Urzędu Gminy w Lipinkach sesja rady Gminy Lipinki. Lipińscy rajcy m.in. podejmą decyzje o wysokości gminnych podatków oraz opłat za śmieci i ścieki.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipinki w latach 2015-2020 za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipinki na okres 2017-2029.
16. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
17. Sprawy różne.
18. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Tagi: , , ,

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest