Wybory Samorządowe 2018: Wyborcza karuzela zaczyna się kręcić…

| 5 marca 2018 | 0 Komentarzy | Odsłon: 894

Na najbliższej sesji rady Gminy Lipinki, która odbędzie się w piątek 9 marca 2018 roku o godz. 12.00 w sali narad UG, radni pochylą się po raz pierwszy nad kwestią jesiennych wyborów samorządowych.

Najbardziej prawdopodobnym terminem tegorocznych wyborów samorządowych jest 4 listopada i chociaż do tej daty pozostało jeszcze osiem miesięcy, radni naszej gminy podejmą pierwsze ważne uchwały w tej sprawie. Będą one dotyczyć przede wszystkim podziału Gminy Lipinki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Rada Gminy Lipinki zadecyduje również w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipinki.

Drugą ważną decyzją naszych radnych będzie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki. O rozpoczęciu przygotowań do nowego opracowania jednego z najważniejszych dla mieszkańców gminy dokumentu informowaliśmy w połowie lutego w artykule Nowe studium przestrzenne gminy Lipinki w 2019 roku. Warto zajrzeć. Przypomnijmy tylko, że aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego naszej gminy obowiązuje od 2005 roku, a więc już 13 lat.

Proponowany pełny porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Lipinki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipinki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipinki w latach 2015-2020 za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/247/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Tagi: , ,

Kategoria: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest