O najmie, podatkach i inkasentach… Kolejna sesja Rady Gminy Lipinki

| 4 marca 2019 | 0 Komentarzy | Odsłon: 624

Najbliższa sesja rady Gminy Lipinki odbędzie się w środę 6 marca 2019 roku w sali narad Urząd Gminy w Lipinkach. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy do udziału oraz śledzenia obrad w Internecie – TRANSMISJE SESJI.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Wiejskiego w Krygu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. nr 313/1, nr 314/2, oraz udziału stanowiącego ½ w nieruchomości oznaczonej jako nr 309, nr 310, nr 311/1, nr 312/1 w Krygu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy udziału stanowiącego ½ w nieruchomości oznaczonej jako nr 309, nr 310, nr 311/1, nr 312/1 w Krygu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Bednarka (Sołectwo Bednarskie).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2019 roku”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipinki na okres 2019-2030.
16. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
17. Sprawy różne.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Tagi: , ,

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest