Wybierz Strona

Na najbliższej sesji radni między innymi zadecydują o podatkach i rozpatrzą skargi

Na najbliższej sesji radni między innymi zadecydują o podatkach i rozpatrzą skargi

W piątek 29 listopada 2019 roku o godz. 11.00 rozpocznie się w sali narad Urzędu Gminy w Lipinkach kolejna sesja Rady Gminy Lipinki. Zapraszamy do uczestnictwa lub śledzenia obrad za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wójtowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wójtowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Lipinki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipinki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipinki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2019-2030.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/211/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego.
 19. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

no event

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK