Wybierz Strona

W Urzędzie Gminy Lipinki ponownie zostanie wyłożone studium zagospodarowania przestrzennego!

W Urzędzie Gminy Lipinki ponownie zostanie wyłożone studium zagospodarowania przestrzennego!

Wójt Gminy Lipinki zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar gminy w granicach administracyjnych.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 21 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipinkach, w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu. Projekt zostanie także zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udostępniony do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Lipinki pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uglipinki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. w siedzibie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach, o godz. 12:00 .

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1173 z późn. zm.) na adres email: urzad@gminalipinki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipinki.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, tj. dostęp do płynów dezynfekujących.

Źródło: Oficjalny Portal Gminy Lipinki

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • śr
  28
  Paź
  2020

  XX sesja Rady Gminy Lipinki

  10:00Dom Wiejski w Lipinkach

  Porządek obrad TUTAJ

 • nie
  01
  Lis
  2020

  IX Kwesta Listopadowa (ODWOŁANA!!!)

  8:00 - 16:00Komunalny i parafialny cmentarz w Lipinkach

  Prowadzimy zbiórkę publiczną "Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach" nr 2015/3996/OR.

  Zebrana kwota: 46 192,05 zł

 • wt
  10
  Lis
  2020

  Dyskusja publiczna nad projektem STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  12:00Remiza OSP w Lipinkach

  Wyłożenie STUDIUM od 21 października do 10 listopada 2020 r. w siedzibie UG w Lipinkach.
  WIĘCEJ INFORMACJI!

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK