Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

rss feed

Piotr Popielarz's Latest Posts

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Lipinkach

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Lipinkach

| 13 października 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 336

W Lipinkach otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Wybudowano ją w przysiółku Lipa w niespełna pół roku. Do inwestycji przygotowywano się przez 3 lata, a budowa oczyszczalni stanowiła jeden z ważnych elementów gminnej sieci kanalizacji. Do budowy przygotowywano się 3 lata, a wczoraj zaproszeni goście, gospodarze gminy, wykonawcy i przybyli na uroczystość mieszkańcy mogli ocenić efekty tych starań. Powody do zadowolenia mieli także członkowie społecznego komitetu, czuwającego nad budową sieci […]

Czytaj dalej

Do Lipinek zjechali małopolscy sołtysi

Do Lipinek zjechali małopolscy sołtysi

| 29 września 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 250

W niedzielę 29 września odbył się w Lipinkach konkurs na najlepszego sołtysa Małopolski. Przypomnijmy, że laureatką ubiegłorocznej edycji została p. Izabela Opałka z Lipinek. Tym razem wspólnie z władzami gminy pełniła rolę gospodarza. Zwycięstwo, wraz z czekiem na 10 tys. zł przypadło w udziale p. Alicji Święch z Milówki (gm. Wojnicz – tarnowskie). Specjalne honory przypadły Genowefie Goleń z Krygu, sołtysce od 1977 roku. Dostrzeżono też dokonania Stefana Kozika […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział I

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział I

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 589

Uwagi wstępne Dlaczego właśnie Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego? Co skłoniło mnie do wyboru tej powieści? Jakie cele stawiam przed niniejszą pracą, a jakie są mi z założenia obce? Chciałbym, aby ten krótki wstęp był odpowiedzią na te pytania. Przytoczę słowa Leszka Bugajskiego, który po ukazaniu się w pięciu kolejnych numerach „Twórczości” Kamienia na kamieniu, dzielił się z czytelnikami obserwacjami dotyczącymi właściwości recepcji tego dzieła: „powieść zachwyciła […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział II

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział II

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 866

Wiesław Myśliwski a nurt chłopski Bardzo istotne dla zrozumienia twórczości Wiesława Myśliwskiego jest jego usytuowanie wobec zjawisk tzw. nurtu chłopskiego. Mam tu na myśli nie tylko miejsce pisarza w tym nurcie, jaki wyznaczyli mu krytycy, ale również jego własne widzenie tej problematyki. Różnią się one bowiem w dość znacznym stopniu. Źródeł nurtu chłopskiego w literaturze poszukuje się pod koniec XIX wieku. Zachodzące wtedy przemiany kulturowe […]

Czytaj dalej

Kamień na Kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział III

Kamień na Kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział III

| 7 lutego 2002 | 1 Komentarz | Odsłon: 913

Wymowa tytułu Pierwszym krokiem do odkrycia najważniejszych sensów powieści Wiesława Myśliwskiego musi się stać pogłębiona analiza samego tytułu. Już na pierwszy rzut oka uderza jego symboliczność i niejednoznaczność. W samym utworze autor wyraźnie wskazuje na proweniencję tytułowych słów. Pochodzą one ze znanej piosenki ludowej, której fragment stanowi jednocześnie motto powieści: „Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień”. Tak więc pierwsze znaczenie tytułu […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział IV

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział IV

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 568

Konstrukcja chłopskiego bohatera Na pytanie, o czym jest Kamień na kamieniu, Wiesław Myśliwski w wywiadzie z T. Raczkiem odpowiedział: „O życiu pewnego człowieka od kolebki do starości (…) Opowiada o losach bohatera i jego rodziny począwszy od XIX wieku do dziś. W jakimś sensie jest to rzecz o chłopskiej kulturze, o zamkniętym układzie kulturowym, który należy już do przeszłości. Symbolem i wyrazicielem tej odchodzącej przeszłości jest mój bohater” [1] Jest to więc powieść o Szymonie Pietruszce, przez niego samego […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział V

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział V

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 130

Świat opowiedziany We współczesnej prozie ludowość wiąże się bardzo mocno z problemami języka. Bardzo często wyraża się to w negacji wzorów tzw. języka literackiego, tworzącego ogólnie przyjęte i zrozumiałe kody. Nurt chłopski pokazał literaturze, że można mieć inny niż dotąd stosunek do języka. Już w okresie międzywojennym tworzyli pisarze rozumiejący doskonale, że odziedziczony po XIX wieku język polski, skonwencjonalizowany i krępujący jak gorset, jest niewystarczający. Istnieją […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VI

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VI

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 655

Odkrywanie źródeł chłopskiej kultury Zagadnienia związane ze źródłami, istnieniem i przyszłością kultury chłopskiej stanowią w powieści Kamień na kamieniu problemy wagi najwyższej. Aby rozpocząć bliższy z nimi kontakt, trzeba przytoczyć wielokrotnie powtarzany przez Myśliwskiego sąd. Będzie on bowiem niezbędnym drogowskazem naszych poszukiwań: „Jeśli chodzi o kulturę chłopską, to ja mam tu poglądy radykalne. Sądzę, że kultura chłopska się skończyła – w tym znaczeniu, w jakim ja […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VII

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VII

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 646

Chłopskie sacrum Stereotyp chłopa jako istoty religijnej głęboko zapadł w naszą świadomość. Dlatego spraw dotyczących religijności lub szerzej – kontaktu z sacrum, w tej pracy ominąć nie można. Tym bardziej że, co postaram się udowodnić, mają one silny związek z problematyką ciągłości i jej naruszenia. Mencwel formułuje sąd, że trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy „katolicyzm wytworzył tradycyjną kulturę chłopską, czy też tradycyjna kultura chłopska stworzyła […]

Czytaj dalej

O powieści Zły Leopolda Tyrmanda – Uwagi wstępne

O powieści Zły Leopolda Tyrmanda – Uwagi wstępne

| 21 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 612

Uwagi wstępne Zły Leopolda Tyrmanda ukazał się pod koniec grudnia roku 1955 i natychmiast stał się niekwestionowanym bestsellerem. O skali powodzenia powieści niech zaświadczą słowa samego autora, który w głośnym wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” z roku 1981 tak wspominał tamten okres: „Zły wyszedł i stał się miażdżącym sukcesem. W życiu nie przyszłoby mi do głowy, że coś takiego może zaistnieć. Pamiętam, jak natknąłem się na ogromny ogonek, myślałem, że po masło, […]

Czytaj dalej

Pin It on Pinterest