Kalendarium

Informacje o wydarzeniu:

 • Likwidujmy bariery architektoniczne

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego na konferencję (debatę) na temat barier architektonicznych utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na terenie miasta i powiatu gorlickiego.

  Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 roku (wtorek), w godz. 14:00 –16:00 w Hotelu Margot w Gorlicach. WSTĘP WOLNY! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!

  W programie spotkania między innymi:

  • wystąpienie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • prezentacja przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich, ze Szczególnym Uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane "PATRONUS",
  • wystąpienie p. Marka Sołtysa - przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza z Warszawy, nt. dobrych praktyk w zakresie niwelowania barier architektonicznych w miastach,
  • debata z udziałem zaproszonych gości oraz mieszkańców powiatu gorlickiego na temat barier architektonicznych utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na terenie miasta i powiatu gorlickiego.

  Konferencja (debata) organizowana jest w ramach projektu "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach/Ewa Żarnowska

Pin It on Pinterest