RSSInne

Kamfinowy świat

Kamfinowy świat

| 15 sierpnia 2003 | 0 Komentarzy | Odsłon: 291

Całe szczęście, że ludzie bywają zazwyczaj przywiązani do stereotypowych rozwiązań, bo gdyby było inaczej – wielkiej urody trasa z Gorlic do Nowego Żmigrodu dawno straciłaby swój powab. Szosa ta, dla zmierzających z zachodu w stronę Bieszczadów, będąca alternatywą dla zatłoczonego szlaku Gorlice – Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Cisna, jest najczęściej pusta, a przejazd nią nie nastręcza nadmiernych kłopotów. Zaletą jej […]

Czytaj dalej

Szlak naftowy będzie przebiegał przez Lipinki

Szlak naftowy będzie przebiegał przez Lipinki

| 3 czerwca 2003 | 0 Komentarzy | Odsłon: 450

We wtorek 3 czerwca 2003 r. rozpoczęto w „Dworze Karwacjanów” w Gorlicach oficjalne rozmowy dotyczące utworzenia transgranicznego „Szlaku Naftowego”, który biegłby od Limanowej do Kosmacza na Ukrainie. Trasa prowadziłaby przez tereny historycznie związane z początkami wydobycia ropy naftowej i byłaby unikatem na skalę europejską. „Szlak Naftowy”, istniejący obecnie jako projekt, liczyłby blisko 400 kilometrów i objąłby nie tylko liczne zabytki kopalnictwa naftowego, ale również atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo rejony. Według pierwszych […]

Czytaj dalej

Park w Lipinkach 2007. Czas się odprężyć…

Park w Lipinkach 2007. Czas się odprężyć…

| 27 maja 2003 | 0 Komentarzy | Odsłon: 239

Władze Lipinek podjęły decyzję o uporządkowaniu otoczenia stawu w parku naprzeciwko biblioteki gminnej. Przez lata staw ten był otoczony dziurawą siatką, okalające go zarośla były zanieczyszczone, a pierwsze ciepłe dni przynosiły nieprzyjemny zapach znad podmokłych obrzeży zbiornika. Już dwa lata temu zadbano o czystość w pobliskim parku – jest on regularnie sprzątany, a ustawione dookoła stawu kosze na śmieci umożliwiają dbanie o czystość na bieżąco. […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział I

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział I

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 585

Uwagi wstępne Dlaczego właśnie Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego? Co skłoniło mnie do wyboru tej powieści? Jakie cele stawiam przed niniejszą pracą, a jakie są mi z założenia obce? Chciałbym, aby ten krótki wstęp był odpowiedzią na te pytania. Przytoczę słowa Leszka Bugajskiego, który po ukazaniu się w pięciu kolejnych numerach „Twórczości” Kamienia na kamieniu, dzielił się z czytelnikami obserwacjami dotyczącymi właściwości recepcji tego dzieła: „powieść zachwyciła […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział II

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział II

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 863

Wiesław Myśliwski a nurt chłopski Bardzo istotne dla zrozumienia twórczości Wiesława Myśliwskiego jest jego usytuowanie wobec zjawisk tzw. nurtu chłopskiego. Mam tu na myśli nie tylko miejsce pisarza w tym nurcie, jaki wyznaczyli mu krytycy, ale również jego własne widzenie tej problematyki. Różnią się one bowiem w dość znacznym stopniu. Źródeł nurtu chłopskiego w literaturze poszukuje się pod koniec XIX wieku. Zachodzące wtedy przemiany kulturowe […]

Czytaj dalej

Kamień na Kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział III

Kamień na Kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział III

| 7 lutego 2002 | 1 Komentarz | Odsłon: 897

Wymowa tytułu Pierwszym krokiem do odkrycia najważniejszych sensów powieści Wiesława Myśliwskiego musi się stać pogłębiona analiza samego tytułu. Już na pierwszy rzut oka uderza jego symboliczność i niejednoznaczność. W samym utworze autor wyraźnie wskazuje na proweniencję tytułowych słów. Pochodzą one ze znanej piosenki ludowej, której fragment stanowi jednocześnie motto powieści: „Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień”. Tak więc pierwsze znaczenie tytułu […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział IV

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział IV

| 7 lutego 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 567

Konstrukcja chłopskiego bohatera Na pytanie, o czym jest Kamień na kamieniu, Wiesław Myśliwski w wywiadzie z T. Raczkiem odpowiedział: „O życiu pewnego człowieka od kolebki do starości (…) Opowiada o losach bohatera i jego rodziny począwszy od XIX wieku do dziś. W jakimś sensie jest to rzecz o chłopskiej kulturze, o zamkniętym układzie kulturowym, który należy już do przeszłości. Symbolem i wyrazicielem tej odchodzącej przeszłości jest mój bohater” [1] Jest to więc powieść o Szymonie Pietruszce, przez niego samego […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział V

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział V

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 107

Świat opowiedziany We współczesnej prozie ludowość wiąże się bardzo mocno z problemami języka. Bardzo często wyraża się to w negacji wzorów tzw. języka literackiego, tworzącego ogólnie przyjęte i zrozumiałe kody. Nurt chłopski pokazał literaturze, że można mieć inny niż dotąd stosunek do języka. Już w okresie międzywojennym tworzyli pisarze rozumiejący doskonale, że odziedziczony po XIX wieku język polski, skonwencjonalizowany i krępujący jak gorset, jest niewystarczający. Istnieją […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VI

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VI

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 653

Odkrywanie źródeł chłopskiej kultury Zagadnienia związane ze źródłami, istnieniem i przyszłością kultury chłopskiej stanowią w powieści Kamień na kamieniu problemy wagi najwyższej. Aby rozpocząć bliższy z nimi kontakt, trzeba przytoczyć wielokrotnie powtarzany przez Myśliwskiego sąd. Będzie on bowiem niezbędnym drogowskazem naszych poszukiwań: „Jeśli chodzi o kulturę chłopską, to ja mam tu poglądy radykalne. Sądzę, że kultura chłopska się skończyła – w tym znaczeniu, w jakim ja […]

Czytaj dalej

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VII

Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego – Rozdział VII

| 22 stycznia 2002 | 0 Komentarzy | Odsłon: 644

Chłopskie sacrum Stereotyp chłopa jako istoty religijnej głęboko zapadł w naszą świadomość. Dlatego spraw dotyczących religijności lub szerzej – kontaktu z sacrum, w tej pracy ominąć nie można. Tym bardziej że, co postaram się udowodnić, mają one silny związek z problematyką ciągłości i jej naruszenia. Mencwel formułuje sąd, że trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy „katolicyzm wytworzył tradycyjną kulturę chłopską, czy też tradycyjna kultura chłopska stworzyła […]

Czytaj dalej

Pin It on Pinterest