RSSPublikacje

Libusza i jej zabytki

Libusza i jej zabytki

| 26 lipca 2005 | 0 Komentarzy | Odsłon: 819

Dokument lokacyjny Libuszy wydany został przez króla Kazimierza Wielkiego 30 września 1348 roku w Krakowie. Monarcha zaznaczył na wstępie, że lokując wieś pragnie mieć pożytek dla skarbu królewskiego, gdyż lasy nie dają żadnej korzyści. Dalej określa, że nadaje Jakubowi (osadźcy) prawo założenia wsi na prawie magdeburskim nad rzeką Libuszanka na 120 łanach. Do czasów rozbiorów Polski, wieś stanowiła własność królewską. Od 1801 roku dawne dobra królewskie przez około […]

Czytaj dalej

Herby szlacheckich rodów lipińskich

Herby szlacheckich rodów lipińskich

| 10 lipca 2005 | 0 Komentarzy | Odsłon: 2 694

Przez kilkaset lat historii z Lipinkami związanych było wiele rodów szlacheckich – każdy z nich posiadał swój własny herb, będący jedną z najważniejszych wizytówek szlacheckości. Ich wpływ na historię naszej ziemi był różny, jak różnorodne były związki tych ludzi z naszą miejscowością. Najbardziej znanym jest oczywiście herb Jastrzębiec, który do dziś króluje na frontonie byłego dworu Byszewskich. Kiedyś był jednym z elementów loga NIS […]

Czytaj dalej

Senator Władysław Długosz

Senator Władysław Długosz

| 8 kwietnia 2005 | 0 Komentarzy | Odsłon: 582

Władysław Długosz, senator II RP, poseł na Sejm Krajowy, poseł do austriackiej Rady Państwa, minister dla Galicji i długoletni prezes Krajowego Towarzystwa Naftowego, właściciel kopalni, urodził się w Krakowie 24 lipca 1864 roku, syn Franciszka (sędziego) i Marii Hoennich, która była z pochodzenia Szwajcarką. Studia techniczne odbył w Pradze. Pracę zawodową rozpoczął w 1887 roku. Kolejno pracował na kopalniach: w Siarach. Sękowej, Ropicy Ruskiej, przechodząc wszystkie […]

Czytaj dalej

Dwie cerkwie Rozdziela

Dwie cerkwie Rozdziela

| 5 marca 2005 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 732

Pierwsza cerkiew, p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, znajduje się niedaleko od skrzyżowania w centrum wsi, na prawo od drogi do Wapiennego. Cerkiew zbudowano w 1927 roku z ciosanego piaskowca, kryta jest blachą i posiada tylko jedną, centralnie umiejscowiona wieżyczkę. Ma nietypową dla zachodniej Łemkowszczyzny architekturę. Zbudowano ją w okresie gdy wśród Łemków narastały tendencje rusofilskie. Być może stąd wzięła się niezbyt udana architektura cerkwi – można […]

Czytaj dalej

Dawna cerkiew w Bednarce

Dawna cerkiew w Bednarce

| 10 stycznia 2005 | 0 Komentarzy | Odsłon: 881

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny wybudowano w 1900 roku (choć niektóre źródła podają datę o rok późniejszą). Ma dwie niewysokie wieże, kryta jest felcowaną blachą. Cerkiew w Bednarce jest orientowana czyli sanktuarium znajduje się po stronie wschodniej. Plac przycerkiewny otacza kute ogrodzenie, wokół rosną kilkusetletnie drzewa. Wnętrze świątyni jest wyjątkowo starannie zadbane. Podczas remontu przeprowadzonego przed dwoma laty wymieniono […]

Czytaj dalej

Herb Jastrzębiec i jego historia

Herb Jastrzębiec i jego historia

| 17 grudnia 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 772

Od czasu, gdy Wincenty Byszewski, oficer armii austriackiej ożenił się z wnuczką Jadwigi Straszewskiej, herb Jastrzębiec zawędrował do Lipinek i stał się w pewnym stopniu symbolem naszej miejscowości. Od 1909 roku króluje na frontonie budynku dworskiego, a ostatnio władze lokalne czynią starania, aby stał się oficjalnym herbem gminy Lipinki. Już teraz zdobi internetowy portal gminny, a i w logo NIS Lipinek znajduje się jedna z jego wersji. Czujemy […]

Czytaj dalej

Duchowni parafii Lipinki od XVI wieku

Duchowni parafii Lipinki od XVI wieku

| 13 września 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 428

Proponujemy zestawienie duchownych parafii Lipinki przygotowane przez Aleksandra Karpa. Pełne dane dotyczące proboszczów parafii Lipinki datują się dopiero od 1755 roku. Brak jest danych na temat pierwszych księży, którzy zakładali parafię. Warto również przypomnieć sylwetkę księdza Jana Patrzyka (1898-1967) – misjonarza, odznaczonego medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, który odnowił i umocnił kult Matki Boskiej Lipińskiej. Mathias de Jodlowa [1565] – wikary […]

Czytaj dalej

Wiesław Krygowski: Co to znaczy Krygowski?

Wiesław Krygowski: Co to znaczy Krygowski?

| 11 lipca 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 170

Publikacja Wiesława Krygowskiego mieszkającego w Tychach na Śląsku poświęcona nazwisku i rodowi Krygowskich. Autor pracuje na rzecz Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, którzy nieformalną „stolicę” mają w Pagorzynie w gminie Lipinki. Stąd sympatia do tego miejsca na ziemi i mieszkańców całego regionu od Krygu do Wójtowej. Zapraszamy do przeczytania… 1. PRZEDMOWA DO WYDANIA II Od wydania I Co to znaczy Krygowski w 2002 roku minęły już dwa lata. Ten czas autor wykorzystał do pogłębienia wiedzy o tych […]

Czytaj dalej

Cmentarz wojenny nr 102 w Wójtowej

Cmentarz wojenny nr 102 w Wójtowej

| 10 lipca 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 008

Do cmentarza tego łatwo można trafić kierując się we wsi w drogę polną wskazaną przez betonowy słup informacyjny. Nią przez pole pod górę do krawędzi lasu, gdzie za zaroślami ukazuje się solidny murek betonowy, którym cmentarz jest ogrodzony. Wejście oflankowane dwoma masywnymi słupami, brak drewnianej bramki. Ciekawy pomnik centralnie usytuowany wobec ogrodzenia, w formie ścianki z krzyżem z jednej strony, zaś z miejscem po tablicy pamiątkowej z drugiej, w całości wykonany […]

Czytaj dalej

Stare trakty handlowe Ziemi Lipińskiej

Stare trakty handlowe Ziemi Lipińskiej

| 14 czerwca 2004 | 0 Komentarzy | Odsłon: 1 557

Lipinki położone są obecnie z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Trudno sobie dziś wyobrazić, że w średniowieczu krzyżowały się tu szlaki o znaczeniu międzynarodowym. O tej przeszłości świadczą dziś tylko zachowane dokumenty i zanikające już, zwyczajowe nazwy. W czasach świetności Biecza, gdy był wymieniany wśród najważniejszych polskich miast na równi z Krakowem, podstawą rozwoju miasta był handel. Swoją potęgę i rozwój zawdzięczał Biecz właśnie położeniu na skrzyżowaniu ważnych traktów […]

Czytaj dalej

Pin It on Pinterest