Wybierz Strona

Józef Trzaskoś /1933-1988/

Józef Trzaskoś /1933-1988/

Pochodził z Lipinek i stąd wywędrował, aby wprowadzić w życie swoje dziecięce marzenia oraz przygotować się do zawodu, który służy bliźniemu. Przyszedł na świat w Wójtowej (pow. Gorlice, woj. rzeszowskie) 14 czerwca 1933 r.

Józef Trzaskoś - lekarz i przyjaciel ludzi

Józef Trzaskoś – lekarz i przyjaciel ludzi

Szkołę podstawową ukończył w 1947 roku w Wójtowej. W tym samym roku wraz z rodzicami przeniósł się do sąsiedniej miejscowości Lipinki w pow. Gorlice. W latach 1948 – 1950 rozpoczął naukę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie n/W. Po ukończeniu 10 klas Szkoły Ogólnokształcącej, rozpoczął pracę zawodową w Urzędzie Gminy Lipinki na stanowisku referenta wojskowego.

W tym samym czasie interesował się muzyką i pobierał naukę gry na akordeonie. W 1952 roku został przyjęty do Państwowego Liceum Felczerskiego w Krakowie. Po ukończeniu I klasy przerywa naukę gdyż zostaje powołany do czynnej służby wojskowej. W 1955 roku po odbyciu czynnej służby wojskowej, wrócił do Krakowa i kontynuował przerwaną naukę w Państwowym Liceum Felczerskim, które ukończył ze wspaniałym wynikiem w 1957 roku. W latach 1957 – 1960 pracował jako felczer na terenie województwa koszalińskiego (Drawsko Pomorskie, Stare Gronowo, Złotów). W roku 1960 rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, które ukończył dnia 2 VI 1966 r, otrzymując dyplom lekarza.

Staż podyplomowy, odbywał w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie (1966 – 1968), tam też pracował na Oddziale Chirurgicznym jako asystent 1968 – 1972, gdzie w krótkim czasie uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1972 r. przeniósł się do Szczecina i rozpoczął pracę w Klinice Klatki Piersiowej i Naczyń w Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. K. Świerczewskiego, na stanowisku asystenta i starszego asystenta. W dniu 4 V 1979 roku uzyskał tytuł lekarza specjalisty (specjalizacja II stopnia) w zakresie chirurgii klatki piersiowej (Torakochirurgia).

Pracował również jako lekarz okrętowy w PPD i UR „Odra” w Świnoujściu i „Transoceanie” – Szczecin na stanowisku starszego lekarza okrętowego. Ostatnie lata jego pracy w charakterze lekarza i nauczyciela akademickiego na stanowisku starszego asystenta związane były z Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń (1980 – 1986) i Państwowym Szpitalem klinicznym nr 2 w Szczecinie – III Klinika Chirurgii ( 1987 – 1988). Pracując w Klinice rozwijał się również naukowo. Wynikiem tego były publikacje naukowe i praca doktorska, której nie ukończył, gdyż zdradziecka śmierć nie pozwoliła mu przeprowadzić rozprawy doktorskiej. Zmarł 17 października 1988 r.

Pragnieniem jego było – na wieczny spoczynek wrócić do swoich bliskich i przyjaciół. Jego wola została spełniona. Spoczął w Lipińskiej Ziemi, pośród drzew, krzewów, kwiatów i traw lipińskiego cmentarza parafialnego, gdzie ptaki słodko śpiewają.

Był lekarzem i przyjacielem ludzi. Kochał muzykę, zarówno lekką jak i poważną, kochał zarówno Szczecin, w którym pracował, jak i Lipinki w Beskidzie Niskim (skąd pochodził) z całym ich bogactwem przyrody i folklorem. Uprawiał turystykę, zwiedzał różne kraje. Przede wszystkim służył człowiekowi, a także nauce – ze wszystkich sił, w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie znosił splendorów.

p. Maria Trzaskoś (siostra)

Fragment pożegnania Zdzisława Gałuszki

„Wykonywana przez niego praca miała zawsze bardzo duże uznanie u jego przełożonych. Cieszył się ogromną i niekłamaną wdzięcznością swoich pacjentów jako, że zawsze niósł pomoc i ulgę w ich cierpieniach oraz nadzieje wyzdrowienia.”

Cytat (z dnia 21.X. 1988 r.) – przytoczony z tekstu „Pożegnanie” – Zdzisława Gałuszki, pochodzącego z Wójtowej (Gmina Lipinki), zamieszkałego w Szczecinie.

Wspomnienie o Józefie Trzaskosiu

W dniu pogrzebu śp. Józefa Trzaskosia, Aleksander Szary, Sąsiad i Przyjaciel rodziny, napisał:

Pożegnaliśmy dzisiaj naszego sąsiada Józefa Trzaskosia, brata Marii, lekarza medycyny. Jego mogiłę pokryły kwiaty, którymi żegnali go najbliżsi i przyjaciele. Rodzinna Ziemia Lipińska pożegnała go ciepłym promieniem dogasającej jesieni i złotem drzew w ciszy słuchających żałobnych pieśni. Wrócił w rodzinne strony do ziemi utęsknionej ukochanej, o której myślał spoglądając na fale Adriatyku, greckie ruiny świątyń i rzymskie budowle. Nie zostawił tutaj żadnego dziedzica swej fortuny i nazwiska, zaledwie ślad stopy znak, że przechodził tutaj człowiek dobry, prawy Polak, wrażliwy na cierpienie ludzkie i codzienne sprawy bliźniego. Niech go ziemia rodzinna utuli jak matka, a dobry Bóg da wieczny odpoczynek.

Z pamiętnika Aleksandra Szarego, dn. 21. X. 1988 r

Opinia Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej

W opinii wydanej przez Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie, prof. dr hab. Zbigniewa Jańczuka z dnia 8 V 1980 r. (znak pisma SP-137-8/80) czytamy:

Lekarz Józef Trzaskoś syn Jana i Emilii urodzony dnia 14.06.1933 r. w Wójtowej – zatrudniony w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w charakterze nauczyciela akademickiego Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń od dnia 1 stycznia 1973 r. na stanowisku asystenta, a następnie od 1.10.1974 r. na stanowisku starszego asystenta.

Wyżej wymieniony w okresie zatrudnienia w Klinice wywiązywał się ze wszystkich nałożonych obowiązków bez zastrzeżeń. Bardzo dobrze prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego, nauczając w sposób bardzo przystępny zagadnień związanych z chirurgicznym leczeniem chorób klatki piersiowej i naczyń. Specjalizację z torakochirurgii uzyskał w 1979 r. po zdaniu egzaminu w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Oprócz operacji torakochirurgicznych lek. Trzaskoś opanował dobrze leczenie operacyjne schorzeń naczyń obwodowych. Jest pełnowartościowym dobrze ogólnie przygotowanym lekarzem, wyspecjalizowanym w chirurgii klatki piersiowej i naczyń. W okresie pracy w Klinice opublikował 17 prac i komunikatów naukowych. Posiada dość dobrą znajomość języka niemieckiego. Cechuje Go duża pracowitość, uczciwość, sumienność, a przede wszystkim ogromne oddanie chorym. Jest lekarzem z prawdziwego powołania, który dobro chorego stawia ponad wszystko. Swoją postawą zyskał olbrzymie zaufanie i szacunek chorych, kolegów lekarzy i pielęgniarek.

REKTOR – prof. dr hab. Zbigniew Jańczuk

Ważniejsze publikacje naukowe:

 • Seweryn Wiechowski , Danuta Stankiewicz-Borkiel, Jerzy Kondratowicz, Józef Trzaskoś, 1974: Wyniki doraźnego leczenia operacyjnego odmy samorodnej. Gruźlica, XLII, 4, 315 – 318
 • Kondratowicz J., Wiechowski S., Almakiewicz R., Stankiewicz-Borkiel D., Umińska K. i J. Trzaskoś, 1974: Krążenie pozaustrojowe w doświadczalnym zatorze tętnicy płucnej. Pamiętnik XV Zjazdu Naukowego Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 9 – 10 maja, 1974r., 180 – 182.
 • Wiechowski Seweryn, Grzegorz Szumiłowicz, Józef Trzaskoś, Danuta Stankiewicz-Borkiel, Stanisław Zieliński, 1975: Doraźne wyniki operacyjnego leczenia chorób tętnic obwodowych. Annales Academiae Stetinensis Roczniki PAM im K. Świerczewskiego w Szczecinie, Tom/vol. XXI., 288 – 299.
 • Józef Trzaskoś: Danuta Stankiewicz-Borkiel, 1976: Leczenie operacyjne odmy samoistnej powikłanej krwawieniem, SZKICE KLINICZNE. Wiad. Lek. XXIX, 6, 513 – 515.
 • Danuta Stankiewicz-Borkiel, Irena Krogulska, Józef Trzaskoś, 1976: Jednoczasowa torakotomia w obustronnej samorodnej odmie opłucnej. Pneumonologia Polska, XLIV, 1, 73 – 75.
 • Grzegorz Szumiłowicz, Józef Sochanowski, Józef Trzaskoś, 1976: Rak zespolenia przełykowo-jelitowego po całkowitym wycięciu żołądka z powodu wrzodu. PRACE KAZUISTYCZNE. Polski Tygodnik Lekarski , T. XXXI, Nr 18, 769 – 770.
 • Józef Trzaskoś, Grzegorz Szumiłowicz, Zygm. Domański, 1977: Odległe wyniki leczenia zespołu Pageta i Schróttera. Wiad. Lek. XXX, 22, 1779 -1783.
 • Józef Trzaskoś, Włodzimierz Olszewski 1978: Przypadek pierwotnego raka zarodkowego śródpiersia. Pneumonologia Polska, XLVI, 1. 53 – 57.
 • Józef Trzaskoś, M. Niedbał, 1980: Wyniki łagodzącego leczenia nowotworów przełyku i wpustu żołądka metodą intubacji,. Wiad. Lek. XXXIII, 2, 93 – 95
 • Józef Trzaskoś. 1985: Urazy przełyku. Wiad. Lek. XXXVIII, 11 s.761 – 764.
 • Józef Trzaskoś, Jerzy Przybylski, 1985: Samoistne pęknięcie przełyku. Polski Przegląd Chirurgiczny, 57, 4, s.343 – 345.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

REKLAMA

Najnowsze komentarze

FACEBOOK

Nadchodzące wydarzenia:

 • wt
  02
  Mar
  2021

  Zbiórka odpadów zmieszanych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki

  Worki  ze śmieciami wystawiamy w ustalonych miejscach!

 • nie
  21
  Mar
  2021

  Akcja krwiodawstwa w Krygu

  Organizator: Klub HDK przy OSP Kryg

 • nie
  21
  Mar
  2021

  XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa "Jastrzębiec"

  18:00Ośrodek Rekolekcyjny w Lipinkach

  Termin planowany - pandemia decyduje!

 • czw
  06
  Maj
  2021

  Bierzmowanie

  Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  Sakramentu udzieli Ks. Bp Edward Białogłowski

 • sob
  15
  Maj
  2021

  Święcenia Diakonatu

  Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  Ks. Bp Ordynariusz Jan Wątroba

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum

Hosting zapewnia KYLOS