Wybierz Strona

Pełna emocji II sesja Rady Gminy Lipinki

Pełna emocji II sesja Rady Gminy Lipinki

Wczoraj odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Lipinki. Podczas tej sesji Wójt Czesław Rakoczy złożył ślubowanie. Radni głosowali również nad wysokością wynagrodzenia dla włodarza naszej gminy. Obrady były znacznie bardziej emocjonujące niż poprzednie.

herb LipinekTuż przed rozpoczęciem posiedzenia zebrały się komisje stałe Rady Gminy Lipinki, aby dokonać wyboru swych przewodniczących. Dokonało się to sprawnie i bez najmniejszych problemów. Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali: Komisja Rewizyjna – Józef Walczyk, Komisja Budżetu i Finansów – Tadeusz Jurusik, Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej – Krzysztof Kozioł, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – Józef Cionek, Komisja Promocji i Rozwoju – Piotr Popielarz, Komisja Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Tomasz Świerzowski.

W II sesji Rady Gminy Lipinki wzięli udział: Grzegorz Kosiński z Wójtowej – radny Powiatu Gorlickiego oraz Leszek Litwa – pełnomocnik KWW „Nasza Gmina w Lipinkach”. Nie dotarł na spotkanie Krzysztof Kosiba z Krygu, drugi z radnych powiatowych reprezentujących naszą gminę.

Po złożeniu ślubowania salę obrad opuścił wójt Czesław Rakoczy, tłumacząc się pozostawieniem radnym wolnej ręki w sprawie ustalenia wysokości jego wynagrodzenia. Wniosek o pozostawienie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie zgłosił radny Krzysztof Kozioł. Zaapelował jednocześnie o wypowiadanie własnego zdania na ten temat.

Trudno nazwać dyskusję, która się wywiązała po tym apelu, burzliwą. Głos zabrał piszący te słowa i zwrócił uwagę, że obecne zarobki (12 100 zł brutto) sięgają niemal ustawowego pułapu (12 843 zł), trudno więc myśleć o ich podwyższaniu. Pod rozwagę trzeba wziąć fakt, że nasza gmina należy do biedniejszych. Przewodniczący Bogdan Czeluśniak zauważył, że wysokie zarobki są odzwierciedleniem sukcesów, jakie osiąga gmina pod rządami wójta Czesława Rakoczego.

W głosowaniu jawnym Rada Gminy Lipinki podjęła decyzję o pozostawieniu wynagrodzenia wójta na dotychczasowym poziomie 12 100 zł brutto. Za tą decyzją głosowało 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Wstrzymującym się był piszący te słowa, który swoją decyzję wyjaśni wyborcom w innym miejscu.

Po przerwie wójt Czesław Rakoczy wygłosił coś w rodzaju swego expose. W długim przemówieniu nakreślił wszystkie sukcesy gminy Lipinki, poczynając od roku 1990, kiedy to jego zdaniem gmina rozpoczęła swój harmonijny rozwój. Zwrócił uwagę na nakłady poniesione na ochronę środowiska, wspaniałe oczyszczalnie ścieków i najtańsze ścieki w okolicy. Zwrócił uwagę n trudności w zdobyciu środków unijnych na kanalizację wynikające z niewielkiej liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Dużą część expose poświęcił wykonanym w ramach planowanej sieci wodociągowej otworom poszukiwawczym, które teoretycznie mogą zapewnić gminie 100% pokrycia w wodę. Stwierdził, że znajdująca się w nich woda jest poprawna, tzn. bliska spełnienia norm sanitarnych.

Komentując sukcesy w dziedzinie oświaty wójt zauważył, że gmina dopłaca do niej olbrzymie pieniądze. Problemem jest brak dzieci i małe oddziały klasowe. Przypomniał, że szkoła w Rozdzielu wybudowana została po pożarze starego budynku, jest przygotowana pod Dom Ludowy i remizę OSP. Zwrócił uwagę na historyczny wysiłek – wyremontowanie wszystkich szkół w gminie.

Według wójta Rakoczego wielkie sukcesy osiągnięto w kwestii ochrony zdrowia, wyposażenia gminnych jednostek OSP, zwłaszcza w Krygu. Stworzono poprawne centra miejscowości gminnych, na przebudowę czekają jeszcze: Pagorzyna, Bednarskie, Bednarka i Rozdziele.

Do najważniejszych zadań na nadchodzącą kadencję zaliczyć trzeba dalszą budowę kanalizacji w Krygu, Pagorzynie i Lipinkach, budowę boiska w Lipinkach z tartanową bieżnią i skocznią w dal, a w dalszej przyszłości budowę Orlika Lekkoatletycznego na terenie obok nowego cmentarza.

Wystąpienie miało swoje miejsca bardziej emocjonalne, zwłaszcza gdy wójt Czesław Rakoczy mówił o swoim poświęceniu i olbrzymiej pracy, jaką wkłada w prowadzenie gminy Lipinki. Przypomniał, że pracuje bez przerwy siedem dni w tygodniu, od rana do wieczora, a każdy dzień jego pracy daje dobro publiczne. Poprzednia Rada prowadziła odważną, racjonalną politykę, obecna Rada musi się przyjrzeć poprzedniej i jej znakomitej pracy.

To raczej nie powinno być trudne, bo jak czytamy w dzisiejszej (7.12.2010) „Gazecie Gorlickiej”, skład Rady Gminy Lipinki zmienił się nieznacznie. Trudno jednak przewidzieć, co pani Halina Gajda prowadząca wywiad z wójtem Rakoczym miała na myśli, bo według moich skromnych obliczeń, na 15 radnych zmieniło się ośmiu, co daje ponad 50%. Na pytanie, jaka to prawda, najlepiej odpowiedziałby nieodżałowany ks. Tischner :)

Najbardziej zaskakujące okazały się jednak słowa wójta Czesława Rakoczego skierowane do radnych, w których ostrzegał on tych, którzy pragną w radzie robić karierę. Zgromadzeni w sali konferencyjnej usłyszeli, że każdy kto będzie występował przeciwko budowaniu zgody, kto ze wzgardą potraktuje dotychczasowe sukcesy gminy Lipinki, kto będzie działał intrygą i podstępem, musi się liczyć z tym, że ściągnie nieszczęście na siebie i swoją rodzinę.

Wójt Czesław Rakoczy zwrócił się również do obecnego na sali radnego powiatu gorlickiego – Grzegorza Kosińskiego. Przypomniał o drastycznie wysokim udziale finansowym gminy Lipinki w budowaniu powiatowych dróg, co uznał za szczególnie krzywdzące. Zaapelował do obu radnych powiatowych pochodzących z gminy Lipinki o działania na rzecz umorzenia części zobowiązań finansowych naszej gminy związanych ze wspieraniem powiatowych inwestycji drogowych.

Grzegorz Kosiński wyjaśniał, że zawsze będzie przeciwny braniu pieniędzy od gminy Lipinki, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w obecnym roku, inne gminy powiatu gorlickiego również będą partycypować w kosztach budowy „schetynówek”. Okaże się więc, że pod koniec przyszłego roku wkład finansowy gminy Lipinki na drogi powiatowe nie będzie już odbiegał od wkładu pozostałych gmin powiatu. Na pytanie radnego Romualda Tkaczuka o dokończenie chodników w Krygu, Grzegorz Kosiński przypomniał, że priorytetem są przede wszystkim drogi powiatowe, chodniki będą wykonywane w następnej kolejności.

Radny Krzysztof Kozioł zwrócił się do pozostałych radnych, aby nie bać się zadłużenia gminy. Jeśli tylko jest okazja realizować projekty inwestycje kosztem zwiększenia zadłużenia, trzeba to robić. Czas na korzystanie z funduszy unijnych nie będzie trwał wiecznie, a inwestycje zostaną w gminie i będą służyć. Kozioł zadeklarował gotowość do spotkania roboczego i omówienia tych kwestii.

Sołtys Bednarki Eugeniusz Królikowski ponowił prośbę o wsłuchanie się w głos reprezentantów małych sołectw i pochylenie się nad problemami ich mieszkańców. Jako przykład podał kłopoty mieszkańców Bednarki z dojazdem do szkoły i pracy spowodowane postawą przewoźników, którym nie opłaca się dojeżdżać do dalej położonych miejscowości. Wspomniał również o ponawianych przez siebie interwencjach w sprawie odkrzaczenie poboczy przy drodze biegnącej przez Bednarkę. Wsparła go pani sołtys Bednarskiego twierdząc, że nadszedł już czas, aby skupić się na obrzeżach gminy, przysiółkach i „kącikach”.

Radny Tomasz Świerzowski poruszył sprawę dzieci z Lipy, które od jakiegoś czasu muszą do szkoły w Lipinkach dochodzić na piechotę, bowiem żaden z busów nie kursuje tamtą trasą. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, zwłaszcza dla małych dzieci, jakie pociąga za sobą ten stan rzeczy. Zaprosił też wszystkich radnych na odbywający się w tygodniu IV Turniej Mikołajkowy w Piłkę Ręczną im. Jerzego Wójcika.

Sesja trwała długo, trudno więc wspomnieć o wszystkich wypowiedziach. Mam nadzieję, że ująłem to, co najważniejsze. Jeśli czyjeś ważne słowa pominąłem, proszę dać znać, postaram się uzupełnić.

KOMENTARZ OSOBISTY:

1. Podczas II sesji nie wnioskowałem o obniżenie pensji wójta Czesława Rakoczego i nie przekonywałem radnych, aby to zrobili. Prosiłem o zastanowienie się, czy wobec powtarzanych deklaracji o niewielkich możliwościach finansowych naszej gminy, znaczna wysokość pensji jest uzasadniona. Taka refleksja jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem Rady Gminy Lipinki. Po to się spotykamy, aby pewne sprawy przedyskutować.

2. Mam prawo do wstrzymania się od podjęcia decyzji. Moje głosowanie jest sprawą mojego sumienia i tego stanowiska będę bronił. Realizuję mandat dany mi przez wyborców – uznałem, opierając się na wielu rozmowach, że wstrzymanie się od głosowania będzie najlepszym wyjściem. Wielu radnych zagłosowało niezgodnie ze swoimi przekonaniami i wbrew nieoficjalnym deklaracjom. Nie obwiniam ich o to i szanuję ich decyzję. Proszę o szacunek dla mnie i moich poglądów.

3. Nie zgodzę się na traktowanie członków Rady Gminy Lipinki w sposób niegodny tego gremium. Wszyscy znaleźliśmy się tutaj z woli wyborców i przed nimi odpowiadamy. Słowa, które padły podczas II sesji uważam za wysoce niepokojące. Każdy ma prawo do swoich poglądów, każdy ma prawo do odmiennego zdania i wyrażenia swojego sprzeciwu, każdy ma prawo do kariery i budowania swojej społecznej pozycji. Możemy się różnić, ale musimy się szanować.

4. Nie kandydowałem do Rady Gminy Lipinki dla pieniędzy. Jestem gotowy w każdej chwili na poparcie inicjatywy obniżenia wysokości diety dla radnych.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FACEBOOK

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • nie
  24
  Sty
  2021

  Dzień Solidarności z Chorwacją

  kościoły, także parafii gminy Lipinki

  Zbiórka do puszek dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. SZCZEGÓŁY!

 • nie
  07
  Lut
  2021

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi

  21:00Remiza OSP Biecz

  Organizują Klub HDK OSP Biecz oraz Klub HDK PCK "Czerwona Krwinka" Libusza

 • śr
  17
  Lut
  2021

  Środa Popielcowa

  Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach

  Tradycyjna składka na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach

 • nie
  21
  Lut
  2021

  XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa "Jastrzębiec"

  18:00Ośrodek Rekolekcyjny w Lipinkach

  Termin planowany - pandemia decyduje!

 • nie
  21
  Mar
  2021

  Akcja krwiodawstwa w Krygu

  Organizator: Klub HDK przy OSP Kryg

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum

Hosting zapewnia KYLOS