Wybierz Strona

W Urzędzie Gminy Lipinki ponownie zostanie wyłożone studium zagospodarowania przestrzennego!

W Urzędzie Gminy Lipinki ponownie zostanie wyłożone studium zagospodarowania przestrzennego!

Wójt Gminy Lipinki zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar gminy w granicach administracyjnych.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 21 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lipinkach, w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu. Projekt zostanie także zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udostępniony do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Lipinki pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uglipinki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. w siedzibie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach, o godz. 12:00 .

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1173 z późn. zm.) na adres email: urzad@gminalipinki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipinki.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, tj. dostęp do płynów dezynfekujących.

Źródło: Oficjalny Portal Gminy Lipinki

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FACEBOOK

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • nie
  24
  Sty
  2021

  Dzień Solidarności z Chorwacją

  kościoły, także parafii gminy Lipinki

  Zbiórka do puszek dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. SZCZEGÓŁY!

 • nie
  07
  Lut
  2021

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi

  21:00Remiza OSP Biecz

  Organizują Klub HDK OSP Biecz oraz Klub HDK PCK "Czerwona Krwinka" Libusza

 • śr
  17
  Lut
  2021

  Środa Popielcowa

  Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach

  Tradycyjna składka na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach

 • nie
  21
  Lut
  2021

  XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa "Jastrzębiec"

  18:00Ośrodek Rekolekcyjny w Lipinkach

  Termin planowany - pandemia decyduje!

 • nie
  21
  Mar
  2021

  Akcja krwiodawstwa w Krygu

  Organizator: Klub HDK przy OSP Kryg

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum

Hosting zapewnia KYLOS