Wybierz Strona

Reklama

Po Świętach Bożego Narodzenia LII sesja Rady Gminy Lipinki. Jakie decyzje zapadną?

Po Świętach Bożego Narodzenia LII sesja Rady Gminy Lipinki. Jakie decyzje zapadną?

W środę 27 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w budynku wiejskim w Lipinkach rozpocznie się LII sesja Rady Gminy Lipinki. Jednym z najważniejszych punktów ostatniego w tym roku posiedzenia będzie podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Radni przyjmą również wieloletni programu osłonowy Gminy Lipinki w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Muszą oczywiście zostać spełnione warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe. Co do tego ostatniego, to przed przyjęciem programu, radni najpewniej wcześniej podwyższą kwotę kryterium.

A oto pełny porządek obrad LII sesji Rady Gminy Lipinki:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2024 r.
  – przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
  – odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  – głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2024-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym   programem wspierania finansowego gmin „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bednarce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034.
 14. Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024r.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przypominamy o możliwości śledzenia obrad „na żywo” za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipinki. Zachęcamy do korzystania!

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nadchodzące wydarzenia:

 • niedz.
  10
  mar
  2024

  Kiermasz Wielkanocny WTZ Lipinki

  Po mszach św.Sanktuarium WNMP w Lipinkach

  Organizator: Warsztat Terapii Zajęciowej

 • niedz.
  17
  mar
  2024

  XVI Walne Zgromadzenie Towarzystwa "Jastrzębiec"

  17:00Ośrodek Rekolekcyjny w Lipinkach (stara plebania)

 • niedz.
  24
  mar
  2024

  Mecz Ogień Sękowa - Nafta Kryg

  14:00Stadion w Sękowej
 • niedz.
  07
  kwi
  2024

  Wybory Samorządowe 2024

  7:00 - 21:00Lokale wyborcze
 • pt.
  19
  kwi
  2024

  Bierzmowanie młodzieży z Parafii Lipinki

  18:00Kościół parafialny w Libuszy

  Bierzmowania udzieli Bp Edward Białogłowski

 • niedz.
  21
  kwi
  2024

  Akcja honorowego oddawania krwi w Libuszy

  8:00 - 13:00Remiza OSP Libusza

  Więcej szczegółów NIEBAWEM!

 • niedz.
  09
  cze
  2024

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

  lokale wyborcze

 • wt.
  03
  wrz
  2024

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki
 • niedz.
  15
  wrz
  2024

  Akcja Krwiodawstwa Klubu HDK Lipinki

  9:00 - 12:30Dom Wiejski w Lipinkach

  Bliższe szczegóły NIEBAWEM

 • sob.
  05
  paź
  2024

  VIII Maraton na Orientację "KIWON"

  07:00Baza: Hala Sportowa SP Lipinki

  Organizator: Towarzystwo "Jastrzębiec"

FACEBOOK

Najnowsze komentarze

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum

Reklama