Wybierz Strona

Reklama

III sesja Rady Gminy Lipinki i ważne głosowania: wotum zaufania i absolutorium dla wójta!

III sesja Rady Gminy Lipinki i ważne głosowania: wotum zaufania i absolutorium dla wójta!

W najbliższy poniedziałek 24 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w budynku wiejskim w Lipinach rozpocznie się III sesja Rady Gminy Lipinki. Radni podejmą bardzo ważne decyzje o udzieleniu (lub nieudzieleniu) Wójtowi Gminy Lipinki wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2023 rok.

Rada Gminy Lipinki, decydując o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium, oceni prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Tyle tylko, że w tym roku, w związku z wiosennym terminem wyborów i zmianą na stanowisku wójta, dojdzie do sytuacji, w której rada gminy będzie udzielać wotum zaufania nowemu włodarzowi Bogdanowi Czeluśniakowi w związku ze sposobem zarządzania gminą przez jego poprzednika wójta Czesława Rakoczego. W historii naszej gminy nie zdarzyło się tak jeszcze nigdy.

Z jednej strony zatem czekające Radę Gminy Lipinki głosowania mają wyraźny charakter polityczny, a stan kohabitacji (wójt i większość w radzie gminy reprezentują różne obozy polityczne) problem ten wyostrza, z drugiej natomiast trudno sobie wyobrazić, aby większość w Radzie Gminy Lipinki (wspierająca poprzedniego wójta) zadecydowała o nieudzieleniu wotum zaufania i absolutorium wójtowi obecnemu. W każdym razie czekają nas podczas III sesji Rady Gminy Lipinki bardzo ciekawe rozstrzygnięcia.

Nad czym ponadto pochylą się podczas poniedziałkowej sesji nasi radni? Z ciekawszych punktów zaplanowano m.in. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie za 2023 rok, uchwałę w sprawie tablicy pamiątkowej „uwieczniającej pamięć” Henryka Klimontowicza czy decyzję o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Wójtowej. Pełny program posiedzenia publikujemy poniżej.

 

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Raport o stanie gminy:
  a) debata nad raportem,
  b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r.,
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2023 r.,
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  d) dyskusja nad sprawozdaniami,
  e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2023 rok:
  a) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta,
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023r.,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej uwieczniającej pamięć Henryka Klimontowicza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipinki do wystąpienia z wnioskiem o skomunalizowanie działki położonej w miejscowości Lipinki w trybie z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/442/2024 z dnia 19 marca 2024r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Wójtowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2024-2035.
 17. Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024r.
 18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

1 komentarz

 1. Emil

  Witajcie kochani. Oglądając ostatnia radę Gminy Lipinki nie mogę się powstrzymać. To jest jakaś kpina z nas obywateli jeśli chodzi o wodociąg w krygu. Czy najpierw robimy wodociąg a później go legalizujemy?? Czy wójt nie wie że odcinek wspomniany na sesji już jest.?? Ojj tak się robi w Lipinkach za plecami różne interesy smutne i dyskryminujące prostych i cierpliwych w oczekiwaniu na polepszenie warunków życia ludzi. Panie radny obw 8 Pan też nabrał wody w usta nie wie do jad sięga wodociąg?? Hańba.

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Nadchodzące wydarzenia:

 • sob.
  20
  lip
  2024

  Rajd Śladami Henryka Klimontowicza

  09:00Parking przy kościele w Wójtowej

  Więcej informacji: TUTAJ

 • niedz.
  11
  sie
  2024

  Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu w Lipinkach

  15:00Cmentarz komunalny w Lipinkach

  Godzina może ulec zmianie

 • niedz.
  11
  sie
  2024

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Bieczu

  8:30 - 13:00Remiza OSP Biecz

  Organizator: Klub HDK przy OSP Biecz

 • czw.
  15
  sie
  2024

  Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Odpust w Lipinkach

  11:00Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lipinkach

  I dzień trzydniowego odpustu.

 • wt.
  03
  wrz
  2024

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  6:00 - 6:30Gmina Lipinki
 • niedz.
  15
  wrz
  2024

  Akcja Krwiodawstwa Klubu HDK Lipinki

  9:00 - 12:30Dom Wiejski w Lipinkach

  Bliższe szczegóły NIEBAWEM

 • sob.
  05
  paź
  2024

  VIII Maraton na Orientację "KIWON"

  07:00Baza: Hala Sportowa SP Lipinki

  Organizator: Towarzystwo "Jastrzębiec"

 • pt.
  01
  lis
  2024

  XII Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich

  8:00 - 16:00Stary i nowy cmentarz w Lipinkach

  Więcej szczegółów NIEBAWEM!

FACEBOOK

Najnowsze komentarze

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

Archiwum