Wybierz Strona

XXVI sesja Rady Gminy Lipinki. Dyskusja o bezpieczeństwie

XXVI sesja Rady Gminy Lipinki. Dyskusja o bezpieczeństwie

Ostatnia sesja Rady Gminy Lipinki, która odbyła się w czwartek 16 maja, została zdominowana przez dyskusję o bezpieczeństwie. Obok stałych uczestników wzięli w niej udział – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa oraz przedstawiciele policji: podinsp. Mirosław Kawa – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach oraz Kierownik Posterunku Policji w Lipinkach asp. szt. Paweł Karp.

Rada Gminy LipinkiPaweł Śliwa gościem na sesji

Sesja rozpoczęła się jednak od wystąpienia radnego wojewódzkiego Pawła Śliwy, który pogratulował wójtowi Czesławowi Rakoczemu sprawnego pozyskiwania środków na inwestycje w gminie Lipinki. Przypomniał, że w przyszłym rozdaniu środków unijnych pieniędzy na kulturę fizyczną będzie już o wiele mniej, dlatego dobrze, że udało się władzom lokalnym naszej gminy zdobyć fundusze na obiekty sportowe właśnie teraz (stadion w Wójtowej, boisko w Lipinkach z bieżnią).

Radny Paweł Śliwa przypomniał, że w Sejmiku Województwa Małopolskiego prowadzi starania o remont drogi wojewódzkiej Gorlice-Dukla. Być może prace rozpoczną się już w przyszłym roku. Zaapelował o wparcie swoich działań także przez władze samorządowe gminy Lipinki. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym inwestycję byłoby dofinansowanie ze środków własnych, ale to raczej nie wchodzi w rachubę, dlatego cenny byłby choćby odpowiedni lobbing merytoryczny.

Wójt Czesław Rakoczy bardzo wysoko ocenił współpracę z radnym wojewódzkim Pawłem Śliwą. Złożył mu również oficjalne podziękowania za włączenie się w działania mające na celu ratowanie środków na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Lipinkach. Przypomnijmy, że inwestycja ta mogła nie dojść do skutku ze względu na osuwisko, które powstało w miejscu planowanej bieżni. Ostatecznie po przeprojektowaniu udało się nie dopuścić do cofnięcia środków na tę inwestycję. Przetarg na budowę bieżni został ogłoszony pod koniec kwietnia.

Za udział w uroczystościach Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej podziękował Pawłowi Śliwie Przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak. Natomiast o interwencję w sprawie świeżo wyremontowanego mostu w Krygu, na którym pojawiły się utrudniające przejazd muldy, poprosiła radna z tej miejscowości – Krystyna Białoń. Z okazji skorzystał również sołtys Rozdziela Józef Budziak, kolejny raz podejmując kwestię wykonania chodników oraz prawidłowego zabezpieczenia osuwiska przy drodze powiatowej w Rozdzielu.

Sprawa ta ciągnie się od dobrych paru lat. Projekt, w ramach którego zbudowano nowy most w Rozdzielu i przebudowano drogę  Rozdziele-Sękowa był realizowany od 13 lipca 2009 do 30 czerwca 2011 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Brak chodnika przy wyremontowanej drodze utrudnia życie mieszkańcom i zagraża bezpieczeństwu. Tym bardziej, że wykonane zostały wysokie krawężniki – trudno zatem np. matce z dzieckiem w wózku zjechać na pobocze. Według sołtysa Budziaka można byłoby zastosować rozwiązanie z gminy Sękowa, gdzie przy tej samej drodze chodniki pokryto asfaltem.

O stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu gorlickiego

Informację o stanie bezpieczeństwa w powiecie gorlickim za ubiegły rok przedstawił Radzie Gminy Lipinki podinsp. Mirosław Kawa, który rozpoczął od zapewnienia, że w roku 2012 liczba przestępstw utrzymywała się na podobnym poziomie co w latach poprzednich. Popełniono ok. 1300 przestępstw, z czego wyraźnie zmniejszyła się liczba włamań, natomiast wzrosła liczba przestępstw przeciwko rodzinie. Zdaniem zastępcy komendanta gorlickiej policji rok 2013 był również dobrym rokiem, jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa na drogach. Co prawda drastycznie, bo aż trzykrotnie, zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, ale samych wypadków i kolizji było zdecydowanie mniej. Podinspektor Mirosław Kawa opowiedział się ponadto za zdecydowanym zmniejszeniem liczby znaków drogowych.

Priorytetem pracy policji na najbliższy rok będzie ograniczenie liczby wykroczeń o charakterze chuligańskim. Podinsp. Kawa wymienił tu nie tylko dewastowanie znaków drogowych i przystanków, ale też nieformalne ustawki (np. Męcina Mała kontra Wójtowa). Przy tej okazji wytłumaczył, dlaczego sprawy tego typu nie zawsze kierowane są do sądów, lecz jedynie karane mandatami. Jego zdaniem, to kara dotkliwsza dla sprawców, ponieważ wyroki sądowe często przynoszą o wiele niższe grzywny. Lepszym wyjściem byłaby kara ograniczenia wolności lub skierowania do przymusowej pracy społecznej. Na zakończenie podinsp. Mirosław Kawa zwrócił uwagę na wzrost przestępczości związanej z narkotykami, także na terenie gminy Lipinki.

O drażliwych sprawach gminy Lipinki

Wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach zaowocowało dyskusją,  w której jako pierwszy głos zabrał radny Bogusław Bochenek. Zaapelował przede wszystkim o wpłynięcie na racjonalne oznakowanie dróg, na których liczne znaki ograniczające praktycznie uniemożliwiają rozpędzenie się i wyprzedzanie. Radny Bochenek również podjął temat bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w Rozdzielu, na której sytuacja pieszych (są krawężniki, a nie ma chodników) jest bardzo trudna. Na koniec wyraził zdziwienie kontrolą drogową przeprowadzoną w Lipinkach w Dzień I Komunii, podczas której kontrolowano m.in. używanie pasów bezpieczeństwa.

Podinsp. Mirosław Kawa był jednak nieugięty. Nie ma ulgi! – stwierdził stanowczo i przekonywał, że kontrola drogowa jest konieczna w każdej sytuacji. Zapewnił, że nikogo nie rozlicza z liczby wypisanych mandatów i nie ma nacisków, aby było ich jak najwięcej. Mandat jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a nie celem samym w sobie.

Czy Starostwo kpi sobie z nas?

Cięższe działa wytoczył radny Krzysztof Kozioł, który kpiną ze strony Starostwa Gorlickiego nazwał ustawienie znaków zakazu wjazdu pojazdów o masie pow. 12 ton na wszystkich drogach prowadzących do gminy Lipinki. To powoduje, że żaden samochód ciężarowy nie może wjechać na teren naszej gminy legalnie i nieważne, czy chodzi o firmę spedycyjną, czy dowiezienie betonu na budowę domu jednorodzinnego. Władze powiatu gorlickiego taką decyzją zamknęły inwestycyjnie gminę Lipinki i uniemożliwiają swobodny rozwój przedsiębiorczości. Trwająca od trzech lat batalia o zdjęcie tych zakazów nie przynosi najmniejszych rezultatów.

Krzysztof Kozioł, odnosząc się do sytuacji a drogach powiatowych, zauważył, że starostwo powinno zostać ukarane mandatem za suche drzewa stojące przy drodze powiatowej w Pagorzynie i niewykoszone pobocza. Czy policja może coś w tym względzie zrobić? – pytał nieco retorycznie. Radny z Pagorzyny zwrócił również uwagę na problem picia alkoholu przy sklepie w tej miejscowości i związanego z tym śmiecenia. Jego zdaniem, już od wakacji pojawi się ponadto nowy problem – w związku z wprowadzeniem tzw. „ustawy śmieciowej” trzeba się liczyć ze zjawiskiem podrzucania na teren gminy Lipinki niesegregowanych śmieci. Takie przypadki już się zdarzają.

O to, czy na terenie powiatu gorlickiego istnieje problem chuligańskich wybryków kibiców piłki nożnej pytał radny Tomasz Świerzowski z Lipinek i na pytanie powyższe otrzymał odpowiedź przeczącą. Pojawiły się również nieśmiałe głosy dotyczące chuligaństwa w Krygu, szybko jednak przeważyła opinia, że temat ten można poruszyć w innych okolicznościach. Wójt Czesław Rakoczy podsumował zatem tę część obrad, dziękując panu Mirosławowi Kawie za dobrą współpracę i przypominając o lipcowym festynie w Lipinkach, który na pewno będzie wymagał zaangażowania policji.

W gminie Lipinki jest bezpiecznie

Komendant posterunku w Lipinkach Paweł Karp ocenił, że gmina Lipinki jest jedną z najbezpieczniejszych w całym powiecie gorlickim. Zwrócił jednak uwagą na nasilenie się wybryków chuligańskich, które dotykają głównie Kryg i Wójtową, co może wynikać pośrednio z problemu bezrobocia, a na pewno wpływ na tę sytuację ma nadużywanie alkoholu. Przypomniał o zatrzymaniu dwóch sprawców ostatnich dewastacji w Lipinkach, ale dodał, że wniosek do sądu wycofano, ponieważ szkody zostały przez nich usunięte.

Nie zabrakło też tematu wybicia szyb w pomieszczeniach posterunku w Lipinkach. Między innymi w związku z tym incydentem asp. szt. Paweł Karp zaproponował radnym, aby wprowadzić, na początek na terenie Lipinek, monitoring wiejski. Założenie kamer, nie jest, jego zdaniem, inwestycją kosztowną, a potencjalne korzyści olbrzymie. Głównie poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi oraz możliwość uzyskania materiału dowodowego w przypadku takich incydentów, jakie zdarzyły się choćby w ostatnich tygodniach.  Na zakończenie zaznaczył, że policja obciążona jest wypełnianiem licznej dokumentacji, co ogranicza czas na pracę operacyjną, a dodatkowo posterunek w Lipinkach nie jest całodobowy.

Czy ta gorąca dyskusja, w jaką obfitowała XXVI sesja RG,  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Lipinki? Na pewno poruszone podczas niej problemy są naszymi bolączkami, które nie zawsze znajdują zrozumienie władz. Warto jednak nie zapominać, że statystycznie jesteśmy gminą,  w której rzeczywiście żyje się bezpieczniej niż w innych miejscach powiatu gorlickiego. Zawsze jednak może być lepiej i do tego trzeba dążyć.

O autorze

Piotr Popielarz

Wydawcą, właścicielem i redaktorem naczelnym Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek jestem ja, czyli Piotr Popielarz. Pierwszą wersję portalu umieściłem na serwerze 17 listopada 2002 roku. Od tamtej chwili wiele się zmieniło, ale NIS Lipinek nadal trwa i żyje własnym życiem. Poniżej znajdziecie informacje o ludziach, którzy pomagają mi w tworzeniu serwisu. Mam nadzieję, że niebawem powstanie Redakcja z prawdziwego zdarzenia.

3 komentarze

 1. Just

  Nie rozumiem zdziwienia kontrolą w dniu I Komunii. O ile mi wiadomo nie obowiązuje w naszym kraju żaden kato-szariat zwalniający z zapinania pasów bezpieczeństwa w drodze do kościoła. Jak nie chcieli sobie zmiąć fatałaszków mogli iść na nogach.

  Odpowiedz
 2. randal

  „Za udział w uroczystościach Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Wójtowej podziękował Pawłowi Śliwie Przewodniczący rady gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak”. …jest gest…

  Odpowiedz
 3. gość

  a ją zauważyłem jeszcze jeden problem. coraz więcej bezpańskich psów w naszej miejscowości .

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Nadchodzące wydarzenia:

 • wt
  25
  Lut
  2020

  Wizytacja biskupa w parafii Kryg

  Parafia Kryg

  Parafię wizytował będzie Ks. Bp Edward Białogłowski

 • śr
  26
  Lut
  2020

  Środa Popielcowa

  Kościół parafialny w Lipinkach

  Składka na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach

 • nie
  08
  Mar
  2020

  Wizytacja biskupa w parafii Lipinki

  Parafia w Lipinkach

  Parafię wizytował będzie Ks. Bp Edward Białogłowski

 • nie
  19
  Kwi
  2020

  Wizytacja biskupa w parafii Wójtowa

  Parafia w Wójtowej

  Parafię wizytował będzie Ks. Bp Edward Białogłowski

 • wt
  28
  Kwi
  2020

  Wizytacja biskupa w parafii Pagorzyna

  Parafia w Pagorzynie

  Parafię wizytował będzie Ks. Bp Jan Wątroba

 • nie
  10
  Maj
  2020

  Wybory Prezydenckie

  Lokale wyborcze

Zanieczyszczenie powietrza (SMOG)

ANKIETA

Jak oceniasz nową odsłonę Niezależnego Internetowego Serwisu Lipinek?

Archiwum

FACEBOOK